RJEČNIK - Verzija za ispis
gospodarska odredba economic provision
neodrediv indefinable
neodrediv undeterminable
odgovarajuća odredba corresponding provision
odred band
odred detachment
odred draft
odredba article
odredba regulation
odredba fiat
odredba decree
odredba appointment
odredba determination
odredba o kumulaciji cumulation provision
odredbe o prometu provisions on transport
odredbe o suradnji provisions on cooperation
odredbe sporazuma provisions of an agreement
odredbe Zajednice Community provisions
odredišna adresa destination address
odredišna luka destination port
odredišna točka answering point
odredišni destination
odredišni uređaj destination end station
odredišno usmjeravanje poziva destination call routing
odredište destination
1 2 3 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 72 | Search | 4. 8. 2020. |