RJEČNIK - Verzija za ispis
Diagnostička kriterija diagnostic criteria
dijagnostički kriteriji diagnostic criteria
ispunjenje kriterija fulfilment of criteria
klasifikacijski kriteriji classification criteria
kriterij criterion
kriterij kvalitete usluge grade of service criteria
kriterij podobnosti eligibility criteria
kriterij približavanja convergence criteria
kriterija criteria
kriteriji criteria
kriteriji za izbor medija criteria for the selection of media
kriterijima criteria
prema kriterijima according to the criteria
višekriterijalna analiza multicriteria analysis

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 14 of 14 | Search | 25. 6. 2024. |