RJEČNIK - Verzija za ispis
diskontinualno batchwise
diskontinuiet discontinuity
diskontinuiran discontinuous
diskontinuirana deformacija discontinuous deformation
diskontinuirani izolacijski sustavi discontinous insulating systems
diskontinuirano discontinuous
diskontinuirano discontinuously
diskontinuitet discontinuity
diskontirana vrijednost discounted value
diskontirana vrijednost prihoda discounted income value
epikontinentalni pojas continental shelf
eskontiranje discounting
eskontirati discount
jednadžba kontinuiteta continuity equation
kontigent contingent
kontinenata continents
kontinent continent
kontinent continents
kontinent mainland
kontinentalan continental
kontinentalan continent
kontinentalni continental
kontinentima continents
kontinentska podina continental shelf
kontingencija contingency
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 43 | Search | 22. 9. 2020. |