RJEČNIK - Verzija za ispis
fantastički impuls fantastic impulse
impuls impetus
impuls impulse
impuls signal
impuls prekida blanking pulse
impuls smetnje disturb puls
impulsi impulses
impulsi biranja dial pulses
impulsivan impulsive
Impulsni gorionik Impulse burner
impulsni odziv impulse response
impulsni šum impulse noise
impulsni šum impulsive noise
impulzivan disposed
impulzivan impulsive
impulzivnost impulsiveness
inducirati give an impulse
jedinična impulsna funkcija delta function
konačni impulsni odziv finite impulse response
lako uzbudljiv impulsive
modulacija trajanja impulsa pulse-duration modulation
nagao impulsive
nagon impulse
pobuda impulse
pobudni impuls drive pulse
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 35 | Search | 1. 10. 2020. |