RJEČNIK - Verzija za ispis
deklinacija flexion
elastičan flexible
elastična spojka flexible coupling
elastičnost flexibility
fleksibilan flexible
fleksibilna automatizacija flexible automation
fleksibilna automatizacija flexible automatization
fleksibilni poliesterski segment flexible segment of polyether
fleksibilni proizvodni sistem flexible manufacturing system
fleksibilni sustavi flexible systems
fleksibilni sustavi za sklapanje flexible assembly system
fleksibilnost flexibility
fleksibilnost prilagođavanja Flexibility of Adjustment
fleksifilna specijalizacija flexible specialisation
fleksija flexion
flekso tisak flexible printing
gibak flexible
gipkost flexibility
klizno radno vrijeme flexible working hours
pregibanje flexion
savijanje flexion
savijanje inflexion
savitljiv flexible
savitljivi kabel flexible cable
savitljivost flexibility
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 26 | Search | 3. 10. 2023. |