RJEČNIK - Verzija za ispis
bez poštovanja disrespectful
cijeneći in every respect
glede respect
napose especially
naročiti especial
naročito especially
nepoštovanje disrespect
neučtivost disrespect
obzir respect
odnosni respective
osobiti especially
osobito especially
poseban especially
poseban especial
posebice especially
posebno especially
poštivanje respecting
poštovanje respect
pun poštovanja respectful
radi in respect
štovani respected
svojstven especial
znatan respectable

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 23 of 23 | Search | 28. 9. 2023. |