RJEČNIK - Verzija za ispis
drugo else
drugo another
drugo ime alias
drugo mjesto another place
drugo prebivalište secondary residence
drugo vrijeme another time
drugom prilikom past(in the)
drugorazredan accessory
drugostepeni collateral
drugovati associate
išta drugo anything else
na drugoj strani over
produžuje drugog extend

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 13 of 13 | Search | 1. 10. 2020. |