RJEČNIK - Verzija za ispis
dokaz attested
dokaz evidence
dokaz argument
dokaz o isporuci proof of delivery
dokaz o podnesku proof of submission
dokaz valjanosti validation
dokazao confirmed
dokazati evince
dokazati exhibit
dokazati evidence
dokazati establish
dokazati demonstrate
dokazati autentičnost authenticate
dokazati kriv convict
dokazati krivicu convict
dokazati neispravnost disprove
dokazati neistinu disprove
dokazi arguments
dokazi data
dokazi evidence
dokaziv verifiable
dokaziv demonstrable
dokazivanje argument
dokazivanje assert
dokazivanje assertion
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 45 | Search | 6. 2. 2023. |