RJEČNIK - Verzija za ispis
ciljem goal
ciljem aim
ciljeve purposes
ciljeve goals
ciljeve aims
ciljevi goals
ciljevi aims
ciljevi edukacije educational aims
ciljevi obveznog obrazovanja compulsory education goals
ciljevi odgoja aims of education
ostvarivanje ciljeva achievement
postavljanje ciljeva goal setting

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 12 of 12 | Search | 26. 1. 2021. |