RJEČNIK - Verzija za ispis
cerebralan cerebral
cerebralna asimetrija cerebral asymmetry
cerebralna hipoksija cerebral hypoxia
Cerebralna ishemija Cerebral ischemia
cerebralna paraliza cerebral palsy
cerebralna trauma cerebral trauma
cerebralne aneurizme cerebral aneurysms
cerebralne kapilare cerebral capillaries
Cerebralne metastaze Cerebral Metastases
Cerebralne metastaze Cerebral methastases
cerebrospinalni likvor Cerebrospinal fluid
cerebrovaskularna bolest cerebrovascular disease
cerebrovaskularna stenoza cerebrovascular stenosis
cerebrovaskularne bolesti cerebrovascular events
cerebrovaskularne bolesti cerebrovascular disease
cerebrovaskularni bolesnici cerebrovascular patients
cerebrovaskularni inzult cerebrovascular insult
cerebrovaskularni inzult cerebrovascular inzult
doplerski cerebroumbilikalni omjer Doppler cerebroumbilical ratio
funkcionalna mozgovna asimetrija functional cerebral asymmetry
mali mozak cerebellum
mozak cerebrum
moždana kora cerebral cortex
moždana šećerna bolest cerebral diabetes
moždani cerebral

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 25 | Search | 9. 6. 2023. |