RJEČNIK - Verzija za ispis
djelovanje odbora comitology
europski odbor za radiokomunikacije European Radiocommunications Committee
istražni odbor committee of inquiry
Monetarni odbor EZ-a EC Monetary Committee
natjecateljski odbor competition committee
odbor board
odbor committee
odbor council
odbor ad hoc ad hoc committee
Odbor Europskoga parlamenta EP Committee
odbor EZ-a EC committee
Odbor regija Committee of the Regions
Odbor stalnih predstavnika Coreper
Odbor stalnih predstavnika država članica Comitee of Permanent Representatives of Member Sta
odbor Vijeća EZ-a EC Council committee
Odbor za akreditaciju Committee On Accreditation
Odbor za europske integracije Committee for European Integration
Odbor za pravosuđe Committee for the Judiciary
Odbor za predstavke i pritužbe Committee for Petitions and Complaints
Odbor za zakonodavstvo Committee for Legislation
odbora committee
odbornik alderman
odborski izvještaj committee report
poseban pododbor special subcommittee
poslovni odbor board of directors
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 27 | Search | 18. 4. 2024. |