Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje... # Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa # Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa # Obavijest o upisu u Registar poreznih obveznika ili ispisu iz Registra PO # Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa # Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za OMS # Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Odgovornost prijevoznika za zakašnjenje, gubitak prtljage, Primjer ugovora o izvedbi elektroinstalacijskih radova i sl. primjeri, Ugovori za usluge pregleda, servisiranja ili održavanja za tvrtke

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o zajmu je konsenzualan ugovor jer se smatra sklopljenim u trenutku kad su se stranke sporazumjele o njegovim bitnim sastojcima, a ne tek predajom stvari zajmoprimatelju. Predaja stvari ima značenje ispunjenja obveze zajmodavatelja, a ne sklapanja ugovora. Zajam je neformalan ugovor, jer zakonodavac ne propisuje određeni oblik (npr. pisani), no u interesu je ugovornih strana da postoji pisana forma ugovora.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance