Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovori o upravljanju portfeljem


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - DIONICE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori o brokerskim uslugama # Ugovori o otkupu vrijednosnih papira # Primjeri ugovora o darovanju dionica # Primjeri ugovora o kupoprodaji dionica # Različiti primjeri ugovora o prijenosu dionica # Ugovor o upravljanju investicijskim fondovima # Ogledni primjeri specijalne punomoći za transkacije dionicama
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o uvjetima izrade internet stranica i grafičkog dizajna, Unošenje i visina ortačkih uloga, poslovodstvo i zastupanje, Primjeri ugovora za posrednike u prometu nekretninama, za agencije...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o organiziranju putovanja sklapa se u pisanom obliku ili putem drugog trajnog, putniku dostupnog i razumljivog oblika, s tim da barem jedan primjerak ugovora mora biti dostavljen putniku. Organizator putovanja dužan je prije sklapanja ugovora putnika upoznati sa sadržajem ugovora. Ovisno o uslugama koje su njime obuhvaćene, ugovor o organiziranju putovanja mora osobito sadržavati odredbe o: tvrtki ili nazivu, odnosno imenu i prezimenu te sjedištu i adresi organizatora putovanja te njegova osiguravatelja, ako je osiguranje obuhvaćeno paket-aranžmanom; odredištu te vremenu i nadnevku boravka u odredištu; vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji, njegovim osnovnim karakteristikama te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi; broju dnevnih obroka; planu putovanja; izletima i drugim uslugama koje su obuhvaćene paket-aranžmanom i koje su uključene u cijenu...

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance