Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o osnivanju zadruge, reguliranje odnosa između zadrugara


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - ZADRUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora za zadruge i one koji posluju sa zadrugama # Primjeri iz prakse, zakoni i pravilnici o telekomunikacijskim uslugama # Ugovori o pružanju usluge kabelske televizije # Opći uvjeti korištenja telekomunikacijskih usluga # Ugovori o pretplatničkom odnosu za telekom. usluge # Ugovori o nabavi i montaži telefonske i druge telekom. opreme # Primjeri ugovora između vas kao pružatelja usluge i telekom. tvrtki
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Šprance i primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, Primjeri kojima se zakupnik obvezuje plaćati zakupninu..., Formulari komisionog izvoznog ugovora radi prodaje inozemnim kupcima

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

U vezi s posredovanjem kao gospodarskom djelatnošću važno je uočiti kako se pojam posredovanje ponekad rabi u značajno širem smislu no što je dovođenje u vezu nalogodavatelja i trećeg. Tako čitavo područje «J» Nacionalne klasifikacije djelatnosti nosi naslov financijsko posredovanje a obuhvaća npr. bankarske djelatnosti i djelatnosti osiguravajućih društava koje nikako ne predstavljaju posredovanje u smislu obveza posrednika iz ugovora o posredovanju i općenito u smislu pojma ugovora o posredovanju iz čl. 835. ZOO. Također šire od dovođenja u vezu radi sklapanja ugovora, posredovanje uzima čl. 16. Zakona o trgovini, koji navodi kako se pod posredovanjem u trgovini - u smislu tog zakona - uzimaju agencijske usluge, zastupničke usluge, usluge robnih burza, komisijske usluge i usluge uskladištenja robe, te druge usluge uobičajene u trgovini.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance