Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovaranje odgovornosti za štetu, sudjelovanje u dobiti i gubitku


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ORTAŠTVU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Unošenje i visina ortačkih uloga i poslovodstvo prema ugovoru # Primjeri ortačkih ugovora između tvrtki i poduzetnika # Ugovor o ortakluku radi zajedničkog bavljenja obrtništvom # Šprance za ugovor o građenju, izvođenje građevinskih radova # Ugovori o gradnji između građevinskog obrta i fizičke osobe # Ugovori za različite građevinske radove na nekretninama # Primjeri ugovora za izvođenje obrtničkih radova
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o otpremi, ugovori za otpremnike radi prijevoza stvari, Primjeri ugovora o zajmu, ugovori o pozajmici, Primjeri kako se ugovora pravo na raskid ugovora

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Svoja prava iz bankarskog jamstva korisnik, ako nije drukčije ugovoreno, može ustupiti trećemu samo s ustupom tražbine koja je osigurana jamstvom i prijenosom svojih obveza u vezi s osiguranim tražbinama. Ako bankarsko jamstvo sadrži uglavu »bez prigovora«, »na prvi poziv« ili sadrži riječi koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje nalogodavac kao dužnik može isticati prema korisniku po osiguranoj obvezi. Nalogodavac je dužan platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovi jamstva izdanog s navedenom uglavom. Korisnik jamstva duguje nalogodavcu iznos primljen po osnovi jamstva na koji inače ne bi imao pravo zbog opravdanih prigovora nalogodavca.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance