Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Rizik slučajne propasti ili oštećenja...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Prodaja za određenu cijenu u određenom roku... # Ugovor o prodajnom nalogu za pokretnu stvar... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju... # Ugovorno određenje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... # Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova... # Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o licenci softvera radi korištenja softvera, Primjeri ugovora o pružanju usluga smještaja na brodu, Ugovor o transportu cestom ili drugim putevima

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja samo ako je posebno jamčio da će on svoje obveze ispuniti (delkredere), u kom slučaju on odgovara solidarno s njim. Komisionar koji je jamčio za ispunjenje obveza svog suugovaratelja ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance