Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Reguliranje rješavanja odnosa u slučaju bitno poremećenih odnosa sudskim putem


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Reguliranje rješavanja eventualnih nesporazuma po ugovoru sporazumno # Primjer upisa vlasništva prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju # Primjer kako nakon smrti zatražiti i ishodi upis uknjižbe prava vlasništva stana # Ugovor kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi sigurnu i stalnu pomoć # Suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju # Ugovor gdje primatelj uzdržavanja zadržava pravo doživotno stanovati # Ugovor u slučaju bolesti, pružanju nužne skrbi, pripremanju hrane
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Reguliranje odnosa u slučaju bitno poremećenih odnosa, Gotovi primjeri ugovora o potrošačkom zajmu, potrošački ugovor o zajmu..., Primjer ugovornog reguliranja međusobnih vlasničkih odnosa

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Prijevoznik odgovara za sigurnost putnika od početka do završetka prijevoza, kako u slučaju prijevoza uz naknadu, tako i u slučaju besplatnog prijevoza, te je dužan naknaditi svu nastalu štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, povredom ili smrću putnika, izuzev ako je uzrokovana radnjom putnika ili stranim uzrokom koji se nije mogao predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti. Ništave su odredbe ugovora te općih uvjeta prijevoza, tarifa ili kojega drugog općeg akta, kojima se ova odgovornost smanjuje.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance