Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Reguliranje rješavanja eventualnih nesporazuma po ugovoru sporazumno


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjer upisa vlasništva prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju # Primjer kako nakon smrti zatražiti i ishodi upis uknjižbe prava vlasništva stana # Ugovor kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi sigurnu i stalnu pomoć # Suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju # Ugovor gdje primatelj uzdržavanja zadržava pravo doživotno stanovati # Ugovor u slučaju bolesti, pružanju nužne skrbi, pripremanju hrane # Primjeri reguliranja putem ugovora o doživotnom uzdržavanju o njegovanju
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Predlošci ugovora o posredovanju gdje posredniku pripada provizija, Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), Primjer ugovora o najmu dvorane za određene dane i namjenu

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Prijevoznik koji povjeri nekom drugom prijevozniku potpuno ili djelomično izvršenje prijevoza pošiljke što ju je primio na prijevoz ostaje i na dalje odgovoran za njezin prijevoz od njezina primitka do predaje, ali ima pravo na naknadu od prijevoznika kojem je pošiljku povjerio. Ako drugi prijevoznik preuzme od prvog prijevoznika s pošiljkom i tovarni list, on postaje ugovorna strana u ugovoru o prijevozu, s pravima i dužnostima solidarnog dužnika i solidarnog vjerovnika, čiji su udjeli razmjerni njegovu udjelu u prijevozu. Isto vrijedi i kad se za izvršenje prijevoza neke pošiljke obveže jednim istim ugovorom više prijevoznika koji će sudjelovati u prijevozu jedan za drugim.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance