Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Prodaja za određenu cijenu u određenom roku...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor o prodajnom nalogu za pokretnu stvar... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju... # Ugovorno određenje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... # Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova... # Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima... # Paket primjera se kontinuirano nadopunjuje novim primjerima...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o zajmu, ugovori o pozajmici, Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja, Primjer suglasnosti da se daroprimac uknjiži u zemljišne knjige...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu osobi za čiju je prezaduženost znao ili je mogao znati. Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu. Komisionar kome je povjereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu može, ako mu je komitent to dopustio zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavalac, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla. U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji. Ako se burzovna odnosno tržišna cijena i cijena koju je odredio komitent ne slažu, komisionar prodavalac ima pravo na manju od ove dvije cijene, a komisionar - kupac dužan je platiti veću.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance