Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora za one koji pružaju informatičke usluge, web usluge...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Različiti primjeri za usluge savjetovanja # Primjeri ugovaranja plaćanja naknade za usluge # Knjigovodstvene i druge administrativnih usluge # Primjeri kako se ugovara obnova ili raskid usluga # Ugovaranje odgovornosti poduzeća za knjigovodstvo # Primjeri ugovaranja obrade financijske dokumentacije # Predlošci ugovora za poslove koje preuzima knjigovođa
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o alotmanu, primjeri ugovora o raspolaganju smještajem, Ugovor kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi sigurnu i stalnu pomoć, Primjeri ugovora o najmu drugih ugostiteljskih lokala

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Stvar o kojoj je ugovor mora biti u prometu, te je ništav ugovor o prodaji stvari koja je izvan prometa. Ako ugovorom o prodaji cijena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravni učinak. Kad ugovorom o prodaji u privredi cijena nije određena, niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavalac redovno naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad ove nema razumnu cijenu. Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora, a ako se ona ne može utvrditi onda cijena koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance