Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o najmu osobnog automobila i drugih vozila


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - RENT - A - CAR
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora koji su potrebni rent a car agencijama, pregledi općih uvjeta # Ugovor o iznajmljivanju apartmana putem turističke agencije # Prikaz knjigovodstva za usluge koje obavljaju turističke agencije # Priručnik o posredovanju turističkih agencija, pravo u turizmu # Priručnik za vlasnike putničkih agencija o poslovanju u turizmu # Predlošci ugovora o posredovanju gdje posredniku pripada provizija # Ugovori za promociju turističkih aranžmana agencije putem subagenta
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o čuvanju između depozitara i stranke, Primjeri prijave popisa posade i putnika na plovilima, Ostali primjeri ugovora drugdje nenavedeni

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu ili dostave pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno početka rada.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance