Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o djelu, predlošci za ugovore o djelu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DJELU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu # Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o radu # Razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavaju # Predložak ugovora za upis nekretnine u zemljišne knjige # Regulacija prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju # Primjeri regulacije međusobnih prava i obveza # Primjer reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o najmu dvorane za određenu namjenu, Izjava izvoditelja o izvedenim radovima na građevini, Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti ostvarenu korist

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Radi osiguranja naplate svih tražbina nastalih u svezi s ugovorom o otpremi, otpremnik ima založno pravo na stvarima predanim radi otpremanja i u vezi s otpremanjem sve dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu s pomoću koje može njima raspolagati. Kad je u izvršenju otpreme sudjelovao i drugi otpremnik, on je dužan brinuti se o naplati tražbina i ostvarenju založnog prava prethodnih otpremnika. Ako drugi otpremnik isplati otpremnikove tražbine prema nalogodavcu, te tražbine i otpremnikovo založno pravo prelaze na njega po samom zakonu. To isto biva ako drugi otpremnik isplati prijevoznikove tražbine.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance