Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora koji su potrebni rent a car agencijama, pregledi općih uvjeta


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - RENT - A - CAR
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor o iznajmljivanju apartmana putem turističke agencije # Prikaz knjigovodstva za usluge koje obavljaju turističke agencije # Priručnik o posredovanju turističkih agencija, pravo u turizmu # Priručnik za vlasnike putničkih agencija o poslovanju u turizmu # Predlošci ugovora o posredovanju gdje posredniku pripada provizija # Ugovori za promociju turističkih aranžmana agencije putem subagenta # Ugovaranje najamnine, pologa i troškova tijekom smještaja na plovilu
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovor o preuzimanju dugova i novom zajmu, šprance ugovora o preuzimanju..., Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška upišu u drugi..., Ugovor o otpremi morem u odredišne luke

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Pored naknade za čuvanje skladištar ima pravo na naknadu troškova koji su bili potrebni za očuvanje robe. Za svoje tražbine iz ugovora o uskladištenju i ostale tražbine nastale u vezi s čuvanjem robe on ima založno pravo na toj robi. Ako ostavodavac ne podigne robu nakon isteka ugovorenog roka ili nakon isteka godine dana ako nije ugovoren rok za čuvanje, skladištar može za njegov račun prodati robu na javnoj prodaji, ali je dužan obavijestiti ga o svojoj namjeri i ostaviti mu naknadni rok najmanje od osam dana da robu podigne.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance