Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora gdje je predmet zakupa različita infrastruktura...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ZAKUPU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora gdje je predmet zakupa poljoprivredno zemljište... # Primjeri otkaza ugovora zbog nedopuštenog podzakupa... # Primjeri kada zakupnik može zakupljenu stvar dati u podzakup... # Primjeri kojima se zakupnik obvezuje plaćati određenu zakupninu... # Primjeri ugovora o zakupu kojima se predaje određena stvar na korištenje... # Primjeri prava raskida ugovora o posudbi... # Obveza vraćanja stvari kod ugovora o posudbi...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ništetnost ugovorne kazne, uvjeti za raskid ugovora..., Ugovor o igranju u sportskom klubu (amaterski sport)

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Organizator putovanja dužan je za svako organizirano putovanje osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva za povrat cijene putniku, ako zbog njegova stečaja ili nesposobnosti plaćanja putovanje ne bude poduzeto, odnosno naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska, ako bi iz istih razloga putovanje bilo prekinuto. Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankarskog jamstva (garancije). Organizator putovanja dužan je izdati putniku potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućuje neposredno ostvarenje prava prema banci, odnosno osiguravajućem društvu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance