Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri špranci ugovora o prodajnom nalogu...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari # Prodaja za određenu cijenu i u određenom roku... # Ugovor o prodajnom nalogu za pokretne stvari # Opći uvjeti raznih ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju... # Ugovorno reguliranje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... # Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s izvođenjem radova # Međusobna ugovorna prava nalogodavca i nalogoprimca...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora sa primjerom reguliranja plaćanja poreza, Primjer suglasnosti da se daroprimac uknjiži u zemljišne knjige..., Primjeri ugovora koji se zaključuju na određeno ili neodređeno vrijeme

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Darovanjem se smatra i ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge, osim ako je obdarenik otprije imao pravo zahtijevati nagradu. Ako je obdarenik imao pravo na nagradu po osnovi ugovora ili zakona, ne radi se o darovanju, nego naplatnom pravnom poslu. Ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara. Ako u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednosti smatrat će se darom samo ako je postojala namjera darovanja.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance