Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri iz prakse, pregled literature i linkova, korisni članci...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ZAMJENI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Odredbe iz zakona kojima se regulira zamjena stvari ili prava... # Primjeri kako se regulira postojanje nedostataka ili sporova... # Primjeri odredbi kojima se reguliraju troškovi zamjene, takse... # Zamjena motornih vozila, npr. automobila, motora, kamiona... # Primjeri ugovora za zamjenu strojeva, opreme, alata, robe... # Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju stvari... # Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška ispišu i upišu u drugi...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o prijenosu nekretnina kao i upisu u zemljišne knjige..., Primjeri ugovora o kreditu, akreditivi, bankarske garancije i transakcije, Vodič kroz ovršni postupak

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Kad su u ostavu dane zamjenljive stvari s pravom ostavoprimca da ih potroši i obvezom da vrati istu količinu stvari iste vrste, na njegove se odnose s ostavodavcem primjenjuju pravila ugovora o zajmu, samo će glede vremena i mjesta vraćanja važiti pravila ugovora o ostavi, ako ugovaratelji nisu što drugo o tome odredili. Kome je stvar povjerena u slučaju kakve nevolje, na primjer u slučaju požara, potresa, poplave, dužan ju je čuvati s povećanom pažnjom.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance