Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer ugovornog reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Šprance i primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju # Ugovorne odredbe za situacije kada stranke trebaju vratiti što su ugovorom primile # Primjeri kako sporazumno raskinuti ili izmijeniti ugovor # Reguliranje odnosa u slučaju bitno poremećenih odnosa # Reguliranje rješavanja nesporazuma proisteklih iz ugovora # Primjer upisa stvarnog vlasništva prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju # Primjer kako nakon smrti zatražiti upis uknjižbe prava vlasništva stana
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora o najmu garaže za motorno vozilo, Primjeri ugovora o prijevozu stvari, ugovori sa prijevoznikom, Primjeri okvirnih sporazuma za građevinske radove

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto i istog obima. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga. U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance