Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

DOH - Prijava poreza na dohodak


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# POD-RDG - Račun dobiti i gubitka # POD-BIL - Bilanca # Prijava poreza na dobit # Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju # Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a # Potvrda o pravu na olakšice od plaćanja PDV-a # Knjiga izdanih (izlaznih) računa
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora gdje komisionar prodaje robu, Primjeri ugovora o opskrbi gorivom, vodom, energijom i sl., Primjeri kako se regulira postojanje nedostataka ili sporova...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor kojim se jedna strana obvezuje da izradi određenu pokretnu stvar od svog materijala smatra se u sumnji kao ugovor o prodaji. Ali ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručilac obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari. U svakom slučaju ugovor se smatra ugovorom o djelu ako su ugovaratelji imali na umu naročito izvođačev rad.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance