Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Bračni ugovori za uređenje imovinsko pravnih odnosa i na budućoj imovini


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - BRAČNI I PREDBRAČNI UGOVORI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Bračni ugovor za reguliranje imovinsko pravnih odnosa na postojećoj imovini # Primjeri i šprance bračnih (predbračnih) ugovora, sporazumi o imovini... # Primjeri ugovora o autorskom honoraru # Pravilnik o ostvarivanju autorskih prava # Ugovor o povjerljivosti razmjene informacija # Zaštita autorskih prava u različitim projektima # Ugovor o prijenosu know-howa, tehnološki postupci
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o naobrazbi učenika za određeno zvanje ili stručnu spremu, Špranca ugovora o leasingu proizvodne opreme i alata, Brodski dokumenti, preuzimanje plovila, polog, povrat brodice

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Na potraživanja i dugovanja ortakluka, ako nije drugačije ugovoreno, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima. Treći kao dužnik ortakluka ne može staviti u prijeboj potraživanje koje ima prema nekome od ortaka protiv potraživanja koja pripadaju ortakluku. Prigovor da potraživanje pripada imovini ortakluka ne može se istaknuti prema dužniku koji to nije znao, niti mu je moralo biti poznato.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance