POSLOVNI FORUM
Puni naziv tvrtke: POSLOVNI FORUM društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i poslovne usluge
OIB: 32457319167    Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Opširnije...
Email: info@poslovniforum.hr    Telefoni: 051/437803, 091/7832377, Fax: 051/400174
PODACI O POSLOVNOM RAČUNU ZA UPLATE U STRANIM VALUTAMA (EUR, USD i sve druge valute...)
IBAN: HR11 2340 0091 1100 8849 8                SWIFT COD: PBZGHR2X                Account: 70010 - 035136
Bank: Privredna banka Zagreb, Branch; Riadria Rijeka; Croatia

 
   
  Ispunite narudžbenicu kako bi dobili ponudu / predračun.
 
 
EUR - SASTAVLJANJE PREDRAČUNA ZA INOZEMNE NARUČITELJE
Putem ovog obrasca možete naručiti poslovne usluge i izraditi predračun za potrebe Vašeg knjigovodstva.
Preduvjet za izradu predračuna putem ovog obrasca je da ste prethodno kontaktirali Poslovni forum d.o.o. i dogovorili sve bitne pojedinosti oko izvršenja određene usluge, te da ste od strane Poslovnog foruma dobili odgovor sa naznakom cijene za traženu uslugu. Ukoliko su vam potrebna dodatna pojašnjenja; link na stranicu sa kontakt podacima.
  Euro
 
Ispunite narudžbenicu i izradite predračun (sva polja su obvezna)
Točan naziv kupca (tvrtke, obrta, udruge, ime i prezime građana...)
Porezni ili drugi broj prema propisima Vaše države
Ulica i kbr.
Poštanski broj, grad, država
E-mail adresa
Telefon (fiksni, fax, mobitel)
ODABERITE IZ PONUDE Izaberi Imamo li Vas u arhivi kao ranijeg kupca? NE   DA
Pomoć za ispunjavanje narudžbenice / predračuna Važno
Kratki opis usluge
U jednoj narudžbi možete odabrati do 3 usluge.
Kratki opis usluge Obvezno je odabrati najmanje jednu uslugu.
 
Kratki opis usluge


Komentar ili pitanje, dodatne usluge i sl. po potrebi

Molimo Vas da što detaljnije opišete usluge koje su Vam potrebne
 
Narudžbom putem ovog obrasca
suglasni ste sa Općim uvjetima.
Provjerite da li ste upisali sve podatke, a naročito točan e-mail