Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
 Pregled proizvoda koje možete nuditi ili tražiti

Kategorija: Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina

Oznaka: 182314030


Ukoliko je to proizvoda koji tražite ili ga želite ponuditi, zapišite oznaku proizvoda.
Ta će Vam oznaka trebati za svu narednu komunikaciju u postavljanju upita za ponudu ili potražnju.
Tražite li neki drugi proizvod, potražite preko tražilice
ovdje!

Upute za usluge trgovačkog posredovanja

Obvezno pročitati upute i uvjete  UPUTE I UVJETI

Nakon toga, kontaktirajte nas isključivo putem OBRASCA ZA POTRAŽNJU ili putem
OBRASCA ZA PONUDU

     Potražnja - 182314030 - Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina       Ponuda - 182314030 - Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina
Klasifikacija proizvoda kategorizira proizvode (robu i usluge) sa zajedničkim karakteristikama. Ona pruža osnovu za pripremu i prikupljanje podataka za proizvodnju, raspodjelu, potrošnju, vanjsku trgovinu i transport tako definiranih proizvoda.

Pod pojmom proizvod (products) u ovoj klasifikaciji podrazumijeva se prenosiva roba (transportable goods), neprenosiva roba
(non transportable goods) i usluge (services).

Proizvod (Product) - Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, koristi se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge.
Gotov proizvod (Finished product) - Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u klasifikaciji naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda kojima pripadaju čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično. Količine neispravnih proizvoda ("škart") ne smatraju se u gotovim proizvodima.
Nedovršen proizvod (Unfinished product) - Proizvod koji nije dosegao određeni stupanj prerade ili dorade definiran klasifikacijom smatra se nedovršenim i ne iskazuje se po zasebnoj oznaci.
Intermedijarni proizvod (Intermediate products) - Proizvod koji je dosegao određeni stupanj prerade ili dorade definiran NIPUM-om 2004. i koji je proizvela jedna od lokalnih jedinica poduzeća, ali koji se u istoj ili drugoj lokalnoj jedinici istog poduzeća odnosno pravne osobe dalje prerađuje ili obrađuje i tim se postupcima pretvara u novi proizvod iz NIPUM-om 2004. (ili se ugrađuje u novi proizvod) naziva se intermedijarni. Proizvodi kupljeni od trećih osoba radi preprodaje u istom obliku u kojem su i kupljeni ne smatraju se intermedijarnim proizvodima, kao ni proizvodi koji se koriste za bruto investicije u vlastiti fiksni kapital lokalnih jedinica odnosno poduzeća.


Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna - Prethodni proizvod
Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna - Slijedeći proizvodPonuda - 182314030Poslovni forum d.o.o. - Sva prava pridržana
Pregled ponude i potražnje za: Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina
Datum zadnjeg ažuriranja: 30. 9. 2016.