PROIZVODNJA MLIJEKA PO LAKTACIJI                              
                                     
Ime:     Oteljena:       Otac:     Pasmina:                
                                     
Životni broj:   Uzgajivač:     Majka:     Organizacija:              
                                     
Broj Datum Interval Dob   Trajanje MLIJEKA Mast   Protein   Dnevni prosjek   305 dana   NAPOMENE    
laktacije telenja telenja god. mj. laktacije Kg % kg % kg Kg mlijeka Gr.m + p Kg mlijeka % masti % proteina      
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
9                                    
10                                    
11                                    
Životna proizvodnja                                  
                                     
                                     

http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/