PRAĆENJE KOLIČINE MLIJEKA U STADU                  
                       
BROJ KRAVE                      
IME KRAVE                      
Datum zadnjeg teljenja                      
Datum zadnjeg pripusta                      
Servisno razdoblje                      
Predloženi datum zasušenja                      
Zasušena dana                      
PASMINA S/HF                      
Mjesec_  _  _  _  _  _  Datum                      
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
31                      
                       
KONTROLA HSSC-a                      
Količina (kg)                      
Ml. Mast (%)                      
Proteini (%)                      
Laktoza (%)                      
NAPOMENA                      
                       
                       
                       

 

http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/