VOĐENJE PODATAKA ZA PROIZVODNJU RATARSKE KULTURE   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
           
REPROMATERIJAL VRSTA KOLIČINA JED. CIJENA UKUPNA CIJENA  
Materijal za kalcizaciju          
Gnojiva          
stajski gnoj          
mineralna gnojiva          
u osnovnoj obradi tla          
u predsjetvenoj pripremi          
prva prihrana          
druga prihrana          
Sjeme          
sredstva za tretiranje sjemena          
inokulat za sjeme          
           
           
           
           
UKUPNO          
ZAŠTITNA SREDSTVA VRSTA KOLIČINA JED. CIJENA UKUPNA CIJENA  
Herbicidi          
           
           
           
           
           
Fungicidi          
           
           
           
           
Insekticidi          
           
           
           
           
           
           
           
UKUPNO          
RADOVI VRSTA KOLIČINA JED. CIJENA UKUPNA CIJENA  
kalcizacija          
razbacivanje stajskog gnojiva          
razbacivanje mineralnog gnojiva          
oranje          
tanjuranje          
drljanje          
dorada i tretiranje sjemena          
inokulacija          
sjetva          
sadnja          
valjanje          
prskanje herbicidom          
           
           
           
prskanje fungicidom          
           
           
           
           
prskanje insekticidom          
           
           
           
           
kultivacija          
kultivacija sa prihranom          
zgrtanje          
1. prihrana          
2. prihrana          
Kosidba          
1. otkos          
           
           
           
           
Žetva          
Kombajniranje          
Siliranje          
Berba          
Vađenje          
Uvrečavanje          
Prijevoz          
Obilazak parcele          
Ručna radna snaga          
           
           
UKUPNO          
OSTALI TROŠKOVI VRSTA KOLIČINA JED. CIJENA UKUPNA CIJENA  
Osiguranje          
sušenje          
struja          
voda          
nafta          
zakupnine          
investicijsko održavanje          
tekuće održavanje          
amortizacija          
kamate          
           
           
           
           
UKUPNO          
           
UKUPNI TROŠKOVI          
           
PRIHOD          
prinos kg/ha prodajna cijena 1 kg          
UKUPNI PRIHOD          
TROŠKOVI          
DOBIT          
PROIZVODNA CIJENA          
Prinos / troškovi proizvodnje