VOĐENJE PODATAKA O PRIHODIMA I TROŠKOVIMA NA FARMI    
           
  Opis Količina Jedinična cijena Ukupna vrijednost  
    kg ili komada kn/kg ili kom u kunama  
PRIHODI Prodaja mlijeka        
  Prodaja stoke        
  Krave        
  Telad        
  Ukupni prihod        
TROŠKOVI Koncentrati        
HRANE Minerali i vitamini        
  Mliječna zamjenica        
  Sojina sačma        
           
           
           
           
TROŠKOVI Veterinarski troškovi        
STADA Rad selekcijske službe        
  Umjetno osjemenjivanje        
  Stelja        
  Dezinfekcijska sredstva        
  Obrezivanje papaka        
           
           
           
           
           
OSTALI Struja        
TROŠKOVI Voda        
  Nafta        
  Prijevoz        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Ukupni varijabilni troškovi        
& DOBIT