POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 2003
Pojam: Zdravstveno osiguranje
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite
Narodne novine; godina 2003., broj 68  >>
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 2  >>
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 5  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Odluka o utvrđivanju cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja
Narodne novine; godina 2003., broj 19  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortopedskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epireza i opturatora za osigurane osobe za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 2  >>
Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 60  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 73  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenoga osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 93  >>
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 63/00. – pročišćeni tekst, 77/00., 85/00., 106/00., 131/00., 60/01., 67/01., 71/01., 31/02., 76/02., 85/02., 117/02. i 138/02)
Narodne novine; godina 2003., broj 93  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2003., broj 117  >>
Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 121  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu potpisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o pravu obveznika uplate doprinosa za povrat dijela posebnog doprinosa za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 167  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 7. 12. 2019.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga