POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
PREGLED PO DONOSITELJU - Narodne novine - 2003. godina
Donositelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 2003
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu (br. 107, str. 3768); 1418
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o privremenim posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. (br. 198, str. 9922); 3171
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 2, str. 186); 6
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2003. (br. 144, str. 6175); 2112
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine (br. 198, str. 9912); 3170
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu (br. 2, str. 177); 5
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 43, str. 1760); 554
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2003. (br. 144, str. 6173); 2111
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o načinu osiguranja i raspolaganja sredstvima dopunskoga zdravstvenog osiguranja (br. 198, str. 9925); 3172
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (br. 11, str. 733); 155
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epireza i opturatora za osigurane osobe za 2003. godinu (br. 32, str. 1504); 434
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (br. 11, str. 731); 152
Narodne novine; 2003. godina  >>
Dopune Općih pravila/uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite za 2003. godinu (br. 158, str. 6806); 2286
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu (br. 60, str. 2171); 732
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine (br.
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i sadržaju provođenja primarne zdravstvene zaštite grupnom praksom za 2003. godinu (br. 110, str. 3848); 1494
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (br. 32, str. 1503); 433
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (br. 203, str. 10301); 3263
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 32, str. 1506); 436
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 111, str. 3911); 1518
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 60, str. 2176); 733
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 32, str. 1505); 435
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu (br. 32, str. 1501); 432
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (br. 43, str. 1761); 555
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2003. (br. 144, str. 6174); 2110
Narodne novine; 2003. godina  >>
Izmjene i dopune općih pravila/uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite za 2003. godinu (br. 110, str. 3848); 1495
Narodne novine; 2003. godina  >>
Izmjene i dopune općih pravila/uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite za 2003. (br. 198, str. 9912); 3169
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (br. 11, str. 730); 151
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (br. 198, str. 9901); 3167
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. (br. 198, str. 9903); 3168
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 2, str. 169); 4
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o pravu obveznika uplate doprinosa za povrat dijela posebnog doprinosa za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (br. 167, str. 7448); 2431
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenoga osiguranja (br. 93, str. 3078); 1201
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, br. 63/00. – pročišćeni tekst, 77/00., 85/00., 106/00., 131/00., 60/01., 67/01., 71/01., 31/02., 76/02., 85/02., 117/02. i 138/02) (br. 93, str. 3107); 1202
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu obavljanja kontrole poslovanja ugovornih subjekata i ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 32, str. 1486); 429
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 60, str. 2170); 731
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 73, str. 2638); 879
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (br. 32, str. 1501); 431
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 32, str. 1482); 428
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 73, str. 2651); 880
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja (br. 198, str. 9901); 3166
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja (br. 19, str. 1012); 275
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (br. 43, str. 1756); 552
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o utvrđivanju cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe za 2003. godinu (br. 11, str. 731); 154
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 158, str. 6799)
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (br. 158, str. 6804); 2284
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusu osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (br. 43, str. 1758); 553
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite (br. 68, str. 2466); 811
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (br. 158, str. 6806); 2285
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (br. 11, str. 731); 153
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (br. 2, str. 189); 7
Narodne novine; 2003. godina  >>
Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2002. godinu (br. 121, str. 4571); 1728
Narodne novine; 2003. godina  >>
Opća pravila/uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite za 2003. godinu (br. 54, str. 2102); 686
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o uvjetima i sadržaju provođenja primarne zdravstvene zaštite grupnom praksom za 2003. (br. 73, str. 2651); 881
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 60, str. 2176); 734
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (br. 32, str. 1489); 430
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (br. 158, str. 6800); 2283
Narodne novine; 2003. godina  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 23. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga