POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
PREGLED PO DONOSITELJU - Narodne novine - 1998. godina
Donositelj: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI - 1998
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost (br. 34, str. 734)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće (br. 37, str. 808)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine (br. 41, str. 864)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 112, str. 3172)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 118, str. 3199)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 129, str. 3240)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 139, str. 3508)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 32, str. 720)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 44, str. 918)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 64, str. 1482)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 84, str. 1872)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o podjeli Zavoda za socijalno zdravstvenu zaštitu odraslih osoba »Zagreb« (br. 1, str. 10)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (br. 29, str. 599)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike u djelatnosti socijalne skrbi (br. 26, str. 564)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb i iskaznica inspektora u Ministarstvu rada i socijalne skrbi (br. 26, str. 562)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne skrbi (br. 79, str. 1809)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (br. 39, str. 830)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (br. 127, str. 3232)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji (br. 112, str. 3171)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika centra za socijalnu skrb i podružnice (br. 148, str. 3651)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme stručnih i drugih djelatnika Centra za pomoć i njegu (br. 26, str. 557)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad (br. 62, str. 1448)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (br. 29, str. 601)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije centara za pomoć i njegu, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (br. 26, str. 559)
Narodne novine; godina 1998.  >>
Odluka o visini utvrđivanja uplate doprinosa za zapošljavanje (br. 102, str. 2531)
Narodne novine; godina 1998.  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 14. 12. 2019.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga