POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Zdravstvene ustanove
Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova
Narodne novine; godina 2004., broj 11  >>
Odluka o dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Narodne novine; godina 2005., broj 113  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 112  >>
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti
Narodne novine; godina 2005., broj 94  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora za zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim ustanovama za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 51  >>
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje
Narodne novine; godina 2005., broj 45  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 30  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 106  >>
Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 64  >>
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Narodne novine; godina 2006., broj 5  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje
Narodne novine; godina 2006., broj 21  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 49  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 84  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti zaštitara
Narodne novine; godina 2006., broj 98  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 142  >>
Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 85  >>
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 132  >>
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 89  >>
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama
Narodne novine; godina 1997., broj 38  >>
Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove
Narodne novine; godina 1997., broj 33  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta
Narodne novine; godina 1997., broj 29  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta
Narodne novine; godina 1998., broj 1  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika
Narodne novine; godina 1999., broj 19  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari
Narodne novine; godina 2001., broj 10  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osniv
Narodne novine; godina 2001., broj 10  >>
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 150  >>
Popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija medicine rada za obavljanje pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja
Narodne novine; godina 2004., broj 70  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 2  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta
Narodne novine; godina 2003., broj 7  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2003., broj 9  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 60  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 107  >>
Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 87  >>
Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta
Narodne novine; godina 2002., broj 87  >>
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica
Narodne novine; godina 2002., broj 2  >>
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i liječilištima za 2002. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 3  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 9  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Narodne novine; godina 2002., broj 70  >>
Odluka o dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Odluka o izmjeni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 140  >>
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova
Narodne novine; godina 2003., broj 119  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga