POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Socijalna skrb
Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika
Narodne novine; godina 2004., broj 92  >>
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o programu prijama na vježbenički staž stručnih djelatnika – volontera u ustanovama socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2002., broj 17  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji
Narodne novine; godina 2002., broj 5  >>
Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
Narodne novine; godina 2003., broj 103  >>
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2003., broj 87  >>
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2005. godini
Narodne novine; godina 2004., broj 185  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
Narodne novine; godina 2006., broj 44  >>
Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
Narodne novine; godina 2004., broj 95  >>
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2002. godini
Narodne novine; godina 2002., broj 114  >>
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisnika
Narodne novine; godina 2004., broj 92  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebno za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samaca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2004., broj 74  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika centra za socijalnu skrb i podružnice
Narodne novine; godina 2004., broj 74  >>
Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2004., broj 47  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Narodne novine; godina 2005., broj 41  >>
Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini
Narodne novine; godina 2004., broj 185  >>
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
Narodne novine; godina 1999., broj 66  >>
Zakon o socijalnoj skrbi
Narodne novine; godina 1997., broj 73  >>
Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1997., broj 8  >>
Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji
Narodne novine; godina 1998., broj 112  >>
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Narodne novine; godina 1998., broj 34  >>
Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1998., broj 29  >>
Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1998., broj 5  >>
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
Narodne novine; godina 2002., broj 64  >>
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
Narodne novine; godina 1999., broj 66  >>
Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj
Narodne novine; godina 2002., broj 82  >>
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2000. godini
Narodne novine; godina 2000., broj 123  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i odobravanju pomoći iz socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 117  >>
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
Narodne novine; godina 2001., broj 27  >>
Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2001., broj 21  >>
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2002., broj 120  >>
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika Centra za socijalnu skrb i podružnice
Narodne novine; godina 2002., broj 120  >>
Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1997., broj 117  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad
Narodne novine; godina 1999., broj 148  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 29. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga