POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Referentni centri
Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
Narodne novine; godina 2005., broj 47  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Rješenje kojim se Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti štitnjače«
Narodne novine; godina 2006., broj 114  >>
Zaključak o ispravci Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa UP/I-510-01/05-01/23 od 2. listopada 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Zaključak o ispravci Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa UP/I-510-01/06-01/5 od 2. listopada 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 119  >>
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Narodne novine; godina 2006., broj 127  >>
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva klasa UP/I-510-01/98-01/0015, urbroj: 534-02-10-99-0003 od 4. ožujka 1999. o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva za urodinamiku i kontinentnost« Klinici za urologiju Kliničkog bolni
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«
Narodne novine; godina 2005., broj 16  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za infekciju mokraćnog sustava
Narodne novine; godina 2005., broj 16  >>
Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora«
Narodne novine; godina 2005., broj 16  >>
Rješenje kojim se Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize«
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kiruško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
Narodne novine; godina 2005., broj 47  >>
Rješenje kojim se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma »Thalassotherapia« Opatija verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zdravstveni turizam i medicinski pr
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Rješenje o određivanju Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijabetes«
Narodne novine; godina 2005., broj 47  >>
Rješenje o određivanju Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za fonijatriju«
Narodne novine; godina 2005., broj 52  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolničke infekcije«
Narodne novine; godina 2005., broj 54  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za perinatalnu medicinu« Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 57  >>
Rješenje o određivanju naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju traumatologiju« Klinici za dječje bolesti Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 57  >>
Rješenje o određivanju Klinike za traumatologiju Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice«
Narodne novine; godina 2005., broj 67  >>
Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva » Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog cent
Narodne novine; godina 2005., broj 69  >>
Rješenje o određivanju Klinike za opću i forenzičnu psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice Vrapče »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za shizofreniju i sumanute poremećaje«
Narodne novine; godina 2005., broj 72  >>
Rješenje o određivanju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu«
Narodne novine; godina 2005., broj 76  >>
Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo
Narodne novine; godina 2005., broj 77  >>
Rješenje o određivanju Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psorijazu«
Narodne novine; godina 2005., broj 31  >>
Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za demielinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za urolitijazu« Klinici za urologiju Kliničke bolnice Osijek
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za maksilofacijalnu traumatologiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Rješenje o određivanju »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju i adolescentnu psihijatriju« Polukliničkog odjela Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 28  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju hematologiju i onkologiju« Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 28  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa«
Narodne novine; godina 2006., broj 39  >>
Rješenje o određivanju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti i ozljede velikih zglobova«
Narodne novine; godina 2006., broj 39  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organ
Narodne novine; godina 2006., broj 39  >>
Rješenje o određivanju Centra za forenzičnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za forenzičnu psihijatriju«
Narodne novine; godina 2006., broj 39  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta«
Narodne novine; godina 2006., broj 46  >>
Rješenje o određivanju Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju psihotičnih poremećaja«
Narodne novine; godina 2006., broj 114  >>
Rješenje o određivanju Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za glaukom«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijsku kardiologiju« Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za fotodermatologiju«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dermatološku onkologiju«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice »Merkur« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće medicinske biokemije«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o određivanju Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za transplataciju bubrega«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje o određivanju Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ehokardiografiju«
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje kojim se Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za transfuzijsku medicinu«
Narodne novine; godina 2006., broj 109  >>
Rješenje kojim se Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba«
Narodne novine; godina 2006., broj 111  >>
Rješenje kojim se Odjel za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava«
Narodne novine; godina 2006., broj 111  >>
Rješenje kojim se Gastroenteorološkom odjelu Klinike za unutrašnje bolesti Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za praćenje Heliobacter pylori infekcije«
Narodne novine; godina 2006., broj 111  >>
Rješenje kojim se Klinici za neurologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za cerebrovaskularne bolesti«
Narodne novine; godina 2006., broj 111  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za kemiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja
Narodne novine; godina 2006., broj 74  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za bjesnoću
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »dr. Fran Mihaljević«, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Rješenje o određivanju Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži, Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Rješenje o određivanju Centra za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva Klinike za unutarnje bolesti Opće bolnice »Sveti Duh« Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva u uremij
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Rješenje o određivanju Klinike za dječje bolesti Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rasta i razvoja djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Rješenje o određivanju Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 26  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za ultrazvuk, Klinike za ginekologiju i porodništvo, Opće bolnice Sveti Duh Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Rješenje o određivanju Službe za epidemiologiju s javnozdravstvenim mikrobiološkim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za epidemiologiju
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Rješenje o određenju Odjela za plućne bolesti Kliničke bolnice Split, Split Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za azbestozu i druge azbestom izazvane bolesti
Narodne novine; godina 2002., broj 91  >>
Rješenje o određivanju Audiološkog odjela Klinike za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za poremećaje sluha i ravnoteže
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Centra za psihotraumu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za postraumatski stresni poremećaj
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za solidne tumore dječje dobi« Odjelu za solidne tumore dječje dobi Klinike za dječje bolesti Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku sifilisa i Lajmske bolesti«
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za oftalmologiju »Lions hrvatska očna banka« Opće bolnice »Sveti Duh« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za transplantaciju rožnice
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju (SPECT)
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za kompjuteriziranu ORL kirurgiju i telekirurgiju
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Interne klinike Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za oštećenja jetre ksenobioticima
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Referentnog centra za dječju gastroenterologiju i prehranu Ministarstva zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 15  >>
Rješenje o određivanju Referentnog centra za urolitijazu Ministarstva zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 15  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 34  >>
Rješenje o određivanju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za ortopediju Ministarstva zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 58  >>
Rješenje o određivanju Odjela za dječju traumatologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o određivanju Poliklinike za psihoterapije Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za psihoterapiju
Narodne novine; godina 2001., broj 97  >>
Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti razvojne dobi
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za tipizaciju tkiva« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za alkoholizam« Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za melanom»
Narodne novine; godina 2005., broj 110  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za ginekološku onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice«
Narodne novine; godina 2005., broj 114  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku«
Narodne novine; godina 2005., broj 114  >>
Rješenje o određivanju Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ovisnosti o drogama«
Narodne novine; godina 2005., broj 132  >>
Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju gastroenteorologiju i poremećaje prehrane
Narodne novine; godina 2004., broj 20  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
Narodne novine; godina 2004., broj 32  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za tropsku medicinu i bolesti putnika
Narodne novine; godina 2004., broj 46  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju« Zavodu za kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 185  >>
Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za intervencijsku gastroenteorologiju« Zavodu za gastroenteorologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2004., broj 123  >>
Rješenje o određivanju Odjela za psihijatriju s Nacionalnim centrom za psihotraumu i Regionalnim centrom za psihotraumu Kliničke bolnice »Dubrava«, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju
Narodne novine; godina 2003., broj 77  >>
Rješenje Ministarstva zdravstva o određivanju Zavoda za psihofarmakologiju i bilogijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za biologijsku psihijatriju«
Narodne novine; godina 2003., broj 81  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za nefrologiju, Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje mokrenja djece
Narodne novine; godina 2003., broj 108  >>
Rješenje o određivanju Odjela za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju, Kliničke bolnice »Dubrava« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju
Narodne novine; godina 2003., broj 108  >>
Rješenje o određivanju Odjela kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija
Narodne novine; godina 2003., broj 134  >>
Rješenje o određivanju Odjela za dijabetes i fetalni rast Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Dijabetološkog odjela Sveučilišne klinike »Vuk Vrhovec »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
Narodne novine; godina 2003., broj 134  >>
Rješenje o određivanju Mikološkog laboratorija u Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parasitologiju
Narodne novine; godina 2003., broj 170  >>
Rješenje o određivanju Odjela za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Opće bolnice »Sveti Duh« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju«
Narodne novine; godina 2003., broj 170  >>
Rješenje o određivanju Odjela za gastroenterologiju i hepatologiju Opće bolnice »Sveti Duh« »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava«
Narodne novine; godina 2003., broj 170  >>
Rješenje o određivanju Klinike za bolesti uha, nosa i grla (IV. Odjel) Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za rinosinusinologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju«
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za neurovaskularne bolesti« Klinici za neurologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«
Narodne novine; godina 2004., broj 77  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 16. 1. 2021.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga