POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Nacionalne manjine
Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2006., broj 115  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2004., broj 24  >>
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina izabranih na dopunskim odnosno ponovljenim izborima
Narodne novine; godina 2004., broj 44  >>
Rješenje o imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 52  >>
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2003., broj 97  >>
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2006., broj 24  >>
Program rada Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 106  >>
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2000., broj 51  >>
Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2003., broj 120  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 189  >>
Odluka o privremenom financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2003., broj 197  >>
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Narodne novine; godina 2002., broj 155  >>
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2000., broj 51  >>
Statut Savjeta za nacionalne manjine
Narodne novine; godina 2003., broj 106  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga