POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Mirovinsko osiguranje
Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2001., broj 59  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2006.
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2002.
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2002.
Narodne novine; godina 2002., broj 105  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2002., broj 147  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba
Narodne novine; godina 2001., broj 16  >>
Rješenje o razrješenju Dunje Vidošević dužnosti ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Srećka Vukovića ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 21  >>
Rješenje o razrješenju Srećka Vukovića položaja pomoćnika ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 21  >>
Uredba o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom
Narodne novine; godina 2001., broj 29  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2002.
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 39  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba
Narodne novine; godina 2002., broj 22  >>
Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2001., broj 109  >>
Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora
Narodne novine; godina 2001., broj 112  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu
Narodne novine; godina 2001., broj 114  >>
Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Odluka o višim osnovicama osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja koji su sami obveznici plaćanja doprinosa
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja trgovaca pojedinaca upisanih u odgovarajući registar
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana koji su u Republici Hrvatskoj zaposleni kod stranih diplomatskih, konzularnih i drugih međunarodnih predstavništava
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca ili na brodovima pod stranom zastavom, te
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 39  >>
Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2005., broj 98  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2006.
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2006.
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 2006.
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o prvima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora
Narodne novine; godina 2006., broj 75  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2006.
Narodne novine; godina 2006., broj 98  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2005.
Narodne novine; godina 2005., broj 38  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 38  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovinskom stanju, odnosno prihodima u 2005. godini
Narodne novine; godina 2005., broj 38  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2002.
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2005., broj 92  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri)
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 98  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 123  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2004., broj 177  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2003.
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u 2003. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2003.
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Pravilnik o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 70  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2003., broj 117  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2003.
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u 2005. godini
Narodne novine; godina 2005., broj 38  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja trgovaca pojedinaca upisanih u odgovarajući registar
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Pravilnik o načinu plaćanja i obračunavanja doprinosa za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 3  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 14  >>
Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 14  >>
Odluka o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za nezaposlenu osobu iz članaka 31. i 33. Zakona o zapošljavanju
Narodne novine; godina 1999., broj 19  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1998.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1998. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za produženo osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja obrtnika
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno u prihodima u 1999. godini
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 34  >>
Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini
Narodne novine; godina 1999., broj 71  >>
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom
Narodne novine; godina 1999., broj 103  >>
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 103  >>
Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 103  >>
Uredba o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja do 30. lipnja 2000. godine
Narodne novine; godina 1999., broj 149  >>
Zakon o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 1998., broj 102  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje o 1. siječnju 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 32  >>
Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2000., broj 127  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini
Narodne novine; godina 1998., broj 164  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja obrtnika
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja poljoprivrednika i članova njihovih kućanstava
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o stalnoj svoti doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000. godine
Narodne novine; godina 2000., broj 54  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 2001. godini
Narodne novine; godina 2000., broj 127  >>
Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 1999.
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o višim osnovicama osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o stalnim svotama doprinosa za obračunavanje i plaćanje doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za produženo osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri)
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja poljoprivrednika i članova njihovih kućanstava
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, vrhunske športaše i šahiste, svećenike, redovnike, redovnice i ostale vjerske
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000. godine
Narodne novine; godina 2000., broj 63  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 3. 8. 2021.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga