POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u travnju 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1997. za samostalne privrednike
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika
Narodne novine; godina 1998., broj 13  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom za zaposlenje od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 5. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga