POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Javna nabava
Zakon o javnoj nabavi
Narodne novine; godina 2001., broj 117  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
Narodne novine; godina 2003., broj 197  >>
Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Ispravak Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Narodne novine; godina 2003., broj 171  >>
Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Narodne novine; godina 2003., broj 167  >>
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Narodne novine; godina 2003., broj 117  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 98  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
Narodne novine; godina 2005., broj 92  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 31. 5. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga