POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Investicijski fondovi
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Global fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Firma d.d., zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Agrippini d.o.o. iz Pule
Narodne novine; godina 2005., broj 53  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Strategy, otvorenim investicijskim fondom Caib Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 67  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Dollar fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 76  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Aureus Investu d.o.o. iz Pule
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Slavonskim investicijskim fondom d.d., Sl-investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra firma d.d., Pula Agrippini d.o.o. iz Pule
Narodne novine; godina 2005., broj 3  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro Novčani fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Balanced Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 46  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Bond fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Investu d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 92  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Eurobonda otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d. iz Zagreba Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda Erste Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Global fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 37  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ICF Money Market za Euro Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 12  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ICF Equity za Euro Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 12  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Erste Money Erste-Investu d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2005., broj 26  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca
Narodne novine; godina 2005., broj 31  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 31  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Central Europe, otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 46  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 37  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Active Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 46  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ International Bond fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 37  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 37  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL – Investu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 41  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 46  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Bonds Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 46  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Victoria za KD Investments d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB euro-plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 31  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB trend ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Adria Bond za KD Investments d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Equity otvorenim investicijskim fondom Global investu d.o.o. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2004., broj 62  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ICF Money Market Euro investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 62  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ICF Eqity Euro investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 62  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ICF Fixed Income Euro investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 62  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 73  >>
Rješenje o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta Slavonskoga zatvorenog investicijskog fonda d.d., Osijek Hypo Alpe-Adria-Investu d.d., iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 40  >>
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Prospekta otvorenoga investicijskog fonda Global Equty, Varaždin Global investu d.o.o. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d. KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 40  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB euroaktiv ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB europlus ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB global ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB bond ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 99  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda OZ FX Mix TT Investu d.o.o., iz Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 107  >>
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Orbis Fond KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 94  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Aureus Eqity otvorenim investicijskim fondom Aureus Investmentsu d.o.o. iz Pule
Narodne novine; godina 2005., broj 132  >>
Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitarne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb, i to na temelju ugovora sklopljenog između Hrvatskog mirovinskog investicijskog
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Novčanim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Obvezničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Global otvorenim investicijskim fondom za HPB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranei d.d. iz Pule
Narodne novine; godina 2005., broj 119  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja ZB euroaktiv otvorenim investicijskim fondom ZB investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 50  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 132  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Balanced za KD Investments d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 115  >>
Zakon o investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2005., broj 150  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB plus ZB Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 8  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB euro-plus ZB Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 8  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda HI-growth Hypo Alpe-Adria-Investu d.d. Iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 36  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda HI-balanced Hypo Alpe-Adria-Investu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 36  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda HI-conservative Hypo Alpe-Adria-Investu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 36  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran Investu d.o.o., iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 132  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom društvu QUESTOS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb – u
Narodne novine; godina 2006., broj 57  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Zagreb na imenovanje člana Uprave društva iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 37  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 44  >>
Pravilnik o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca daje odobrenje za poslovanje
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectuc Invest d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB Bond za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 12  >>
Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITALA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Narodne novine; godina 2006., broj 51  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Bond
Narodne novine; godina 2006., broj 37  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrenje Prospekta i Statuta istom te izbora depozitne banke
Narodne novine; godina 2006., broj 57  >>
Rješenje kojim se društvu QUESTOS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, odobrava osnivanje QUESTOS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s p
Narodne novine; godina 2006., broj 64  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva, Goran Borojević iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost, Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na imenovanje članova Nadzornog odbora društva Petra-Pierre Mateka iz Zagreba i Miroslava Klepača iz Samobora
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran kapital d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Alpha fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Terra Investu d.o.o. društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, na imenovanje predsjednice Uprave Društva Dolores Pušar iz Ližnjana
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP euro obvezničkim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP uravnoteženim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d., Varaždin Global Investu d.o.o. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Adriatic Eqity
Narodne novine; godina 2006., broj 37  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste International
Narodne novine; godina 2006., broj 37  >>
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Mediterranea d.d. zatvoreni investicijski fond za nekretnine, Pula
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Pravilnik o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje EQUINOX 1 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Ilirika jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom Iliriki Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o., Split, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 73  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF 105, otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 109  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o, Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa (Ilirika JIE)
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o, Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa Balanced (Ilirika JIE Balanced)
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva, Hrvoja Japunčića iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Cash fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima »Adriatica Capital« d.o.o. daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Vjerana Filippija i Ante Katavića
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Poba Ico Invest d.o.o., Zagreb, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Božane Kovačević i Renate Grčar
Narodne novine; godina 2006., broj 105  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Alfa Invest d.o.o. u osnivanju, Zagreb, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Mateja Tomažina i Branka Matića
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva, Marka Oreškovića iz Varaždina
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva, Igora Pavlovića iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se odbija zahtjev za odobrenjem imenovanja člana Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. iz Varaždina odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Global Equity
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda OZ Global Bond TT Investu d.o.o., iz Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 107  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje EQUINOX 2 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje EQUINOX 3 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje KWSO Capital Flex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje i prijava upisa u registar fondova OXYGEN otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 82  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBA EQITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 86  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus private fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB obvezničkog fonda
Narodne novine; godina 2006., broj 97  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Global fonda
Narodne novine; godina 2006., broj 97  >>
Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
Narodne novine; godina 2006., broj 97  >>
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta HPB Dioničkog fonda
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Statuta i Prospekta HPB Novčanog fonda
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. iz Pule odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Firma d.d. zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje o izdavanju odobrenja za poslovanje društvu za upravljanje fondovima Caib Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 40  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Nova banka d.d., Zagreb za Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 135  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom Erste International, društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 1  >>
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima TT Invest d.o.o. iz Splita odobrava izmjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda TT global investor
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB invest d.o.o. iz Zagreba odobrava izmjena i dopuna Prospekta otvorenog investicijskog fonda ZB europlus – novčani fond Zagrebačke banke
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava izmjena i dopuna Prospekta otvorenog investicijskog fonda ZB plus – novčani fond Zagrebačke banke
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda OZ Cash TT Investu d.o.o., iz Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 107  >>
Rješenje o odobrenju izmjene i dopune Statuta privatizacijskog investicijskog fonda Središnji nacionalni fond d.d. iz Zagreba društvu za upravljanje investicijskim fondovima E-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 18  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja ZB Trend otvorenim investicijskim fondom za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 122  >>
Rješenje kojim se odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom ZB bond otvoreni investicijski fond Zagrebačke banke društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Nova ves 11
Narodne novine; godina 2001., broj 48  >>
Rješenje kojim se odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom ZB global otvoreni investicijski fond Zagrebačke banke društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Nova ves 11
Narodne novine; godina 2001., broj 48  >>
Rješenje kojim se odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Select Europe otvoreni investicijski fond društvu za upravljanje investicijskim fondovima Caib Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2001., broj 56  >>
Rješenje o odobrenju povećanja jamstvenog pologa društvu za upravljanje investicijskim fondovima E-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 58  >>
Rješenje o odobrenju izbora nove depozitne banke društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fondinvest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 63  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna prospekta društvu za upravljanje investicijskim fondovima E-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 63  >>
Rješenje o odobrenju dopuna prospekta privatizacijskog investicijskog fonda Dom-Fond obiteljskog i poslovnog ulaganja d.d. iz Zagreba društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 18  >>
Rješenje o odobrenju nastvka djelovanja društvu Velebit d.d., Zagreb kao Velebit zatvoreni investicijski fond d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova upravljanja privatizacijskim investicijskim fondom Expandia fond d.d. i povlačenje sredstava sa računa jamstvenog pologa u iznosu od 615.132,90 kn društvu Expandia Invest d.o.o.
Narodne novine; godina 2002., broj 55  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova upravljanja Slavonskim PIF-om d.d., Osijek i povlačenje preostalih sredstava jamstvenog pologa Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Rješenje o zabrani objave oglasa o kupnji dionica fonda za Vrijednosnice Osijek d.o.o. iz Osijeka
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje društvu E-invest d.o.o., Zagreb o odobrenju depozitne banke Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb za Središnji nacionalni fond d.d., Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje društvu I.C.F.-invest d.o.o. Zagreb o odobrenju depozitne banke Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb za Dom fond obiteljskog i poslovnog ulaganja d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje društvu I.C.F.-invest d.o.o., Zagreb o odobrenju izmjena Statuta za Dom fond obiteljskog i poslovnog udjela d.d., Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje o odobrenju izmjena Statuta Slavonskog ZIF-a d.d. za Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 135  >>
Rješenje društvu E-invest d.o.o., Zagreb o odobrenju izmjena Statuta za Središnji nacionalni fond d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje o odobrenju izmjena Statuta Velebit ZIF-a d.d. za Dalbank Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 135  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova PIF-u Velebit d.d. i povlačenje preostalih sredstava sa računa jamstvenog pologa Dalbank Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 117  >>
Rješenje o odobrenju za osnivanje i upravljanje ICF Money Market otvorenim investicijskim fondom za Euro Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 117  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Slavonske banke d.d., Osijek za Dalbank Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 117  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja TT Global Bond otvorenim investicijskim fondom za TT Invest d.o.o. iz Splita
Narodne novine; godina 2002., broj 122  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja TT Balanced otvorenim investicijskim fondom za TT Invest d.o.o. iz Splita
Narodne novine; godina 2002., broj 122  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2001., broj 69  >>
Rješenje društvu Expandia invest d.o.o., Zagreb o odobrenju izmjena Statuta za Expandia fond d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 95  >>
Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 22  >>
Rješenje o odobrenju izmjena prospekta društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 63  >>
Rješenje o izdavanju odobrenja za poslovanje Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2000., broj 106  >>
Rješenje o ukidanju privremenog rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa 450-08/99-01/398, urbroj 567-02/00-34
Narodne novine; godina 2000., broj 121  >>
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Epic-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava izmjena i dopuna Statuta privatizacijsko investicijskog fonda Dom-fond obiteljskog i poslovnog ulaganja d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2000., broj 131  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom Breza Invest zatvoreni investicijski fond d.d., Varaždin
Narodne novine; godina 1999., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju izmjene prospekta zatvorenog investicijskog fonda Breza Invest d.d., Varaždin
Narodne novine; godina 1999., broj 13  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom TT Invest d.o.o. Split
Narodne novine; godina 2000., broj 105  >>
Rješenje o odobrenju izmjene prospekta i statuta otvorenog investicijskog fonda društvu za upravljanje investicijskim fondovima Kaptol investicijsko društvo d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Rješenje kojim se odobrava Kaptol investicijskom društvu d.o.o. izbor nove depozitne banke Raiffeisenbank Austria d.d.
Narodne novine; godina 2000., broj 89  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 33  >>
Rješenje o odobrenju izmjene Statuta zatvorenog investicijskog fonda Kapitalni fond d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 40  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna statuta otvorenih investicijskih fondova GalileiFond, OrbisFond i VictoriaFond, Društvu za upravljanje investicijskim fondovima FondInvestu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 1999., broj 120  >>
Rješenje o nalogu usklađenja strukture portfelja zatvorenog investicijskog fodna Breza invest d.d. Varaždin, društvu za upravljanje investicijskim fondom Fima invest d.o.o. Varaždin
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja otvorenog investicijskog fonda
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 1997., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom Kapitalni fond zatvoreni investicijski fond d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 13  >>
Rješenje o odobrenju za poslovanje Društva za upravljanje fondovima Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova upravljanja investicijskim fondom i povlačenje preostalih sredstava sa računa jamstvenog pologa u iznosu od 606.581,61 kn društvu E-Invest d.o.o. za Središnji nacionalni fond d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 55  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2001., broj 69  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Global fond, otvoreni investicijski fond društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2001., broj 69  >>
Rješenje o odobrenju povećanja jamstvenog pologa društvu za upravljanje investicijskim fondovima E-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 81  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2001., broj 114  >>
Rješenje o odobrenju izmjene i dopune Prospekta otvorenog investicijskog fonda PBZ Novčani fond društvu za upravljenje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 23  >>
Rješenje o odobrenju povećanja jamstvenog pologa Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Epic-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2000., broj 106  >>
Privremeno rješenje Fimi-Investu d.o.o. društvu za upravljanje investicijskim fondovima Zagreb, Mihanovićeva 2, o privremenoj zabrani isplate s računa jamstvenog pologa privatizacijskog investicijskog fonda Pleter d.d. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2000., broj 62  >>
Rješenje o odobrenju povećanja jamstvenog pologa društvu za upravljanje investicijskim fondovima I.C.F. – Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2001., broj 63  >>
Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom ZB europlus – novčani fond Zagrebačke banke
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom ZB plus – novčani fond Zagrebačke banke
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje kojim se društvu PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom PBZ Internacional Bond fond – otvoreni investicijski fond
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o odobrenju za poslovanje Društva za upravljanje fondovima Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima TT Invest d.o.o. iz Splita
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta otvorenog investicijskog fonda ZB europlus
Narodne novine; godina 2000., broj 81  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta otvorenog investicijskog fonda ZB plus
Narodne novine; godina 2000., broj 81  >>
Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Fima-Invest d.o.o., Varaždin nalaže postupanje po Zakonu o investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2000., broj 50  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova upravljanja Sunce PIF-om i povlačenje preostalih sredstava s računa jamstvenog pologa u iznosu od 53,50 kn Sunce Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o., Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 82  >>
Rješenje o odobrenju Caib investu d.o.o. iz Zagreba osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Select novčani fond
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju Raiffeisen investu d.o.o. iz Zagreba, izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Raiffeisen Bonds fond
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju Raiffeisen investu d.o.o. iz Zagreba, izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Raiffeisen Balanced fond
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju Erste investu d.o.o. osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Erste fond iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju Erste investu d.o.o. iz Zagreba osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom Erste Money fond
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Cash novčanim otvorenim investicijskim fondom za Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 25  >>
Rješenje o nalogu za poništenje oglasa objavljenog u »Vjesniku« od 22. 4. 2003. i Narodnim novinama br. 67/03, nalogu za objavljivanje Statuta i Prospekta ZIF-a Pleter i ispravljanju nepravilnosti na način određen točkama 1. i 2. ovoga Rješenja, Filma Inv
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatske poštanske banke za KD Investments d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 25  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Novčani fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ International Bond fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Global fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Kunski novčani fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 75  >>
Rješenje o odobrenju za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Balanced društvu Raiffeisen Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 55  >>
Rješenje o odobrenju Fima-Investu d.o.o. iz Zagreba nastavak djelovanja PIF-a Pleter d.d. iz Varaždina kao zatvoreni investicijski fond
Narodne novine; godina 2003., broj 65  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Select Eurobond Caib investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 158  >>
Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji
Narodne novine; godina 1997., broj 125  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda OZ Global Equity TT Investu d.o.o., iz Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 107  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Agrippini d.o.o. iz Pule
Narodne novine; godina 2004., broj 130  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskoga zatvorenoga investicijskog fonda d.d., Osijek Hypo Alpe-AdriaInvestu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Capital One, otvorenim investicijskim fondom ICAM-u d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Global Equity otvorenog investicijskog fonda Global investu d.o.o., iz Varaždina
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Rješenje o odobrenju nastavka djelovanja Suncu privatizacijskom investicijskom fondu d.d., iz Zagreba kao Sunce zatvoreni investicijski fond d.d.
Narodne novine; godina 2003., broj 57  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Select novčani Caib investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 158  >>
Rješenje o odobrenju izbora Sunce investu d.o.o. iz Zagreba depozitne banke Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 92  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Select Europe Caib investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 158  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke HVB Bank Croatia d.d. Zagreb za AIM Invest d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 13  >>
Rješenje o prestanku važenja odobrenja za poslovanje za Kapitalinvest d.o.o., Istarska 19, Pula
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Rješenje o prestanku važenja odobrenja za poslovanje za Adut invest d.o.o., Hrvojeva 12, Split
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Rješenje o prestanku važenja odobrenja za poslovanje za Valoris d.d., Vladimira Nazora 6, Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Rješenje o prestanku važenja odobrenja za poslovanje za Naklice d.o.o., Hercegovačka 111, Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom Ilirika i Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2004., broj 144  >>
Rješenje o odobrenju za nastavak djelovanja Expandia fondu, privatizacijskom investicijskom fondu, kao zatvorenog investicijskog fonda d.d., iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Rješenje o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Pletera d.d. zatvorenog investicijskog fonda iz Varaždina, Anina 2, trgovačkom društvu Fima – invest d.o.o., društvu za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Mihanovićeva 1
Narodne novine; godina 2003., broj 82  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom društvu za upravljanje investicijskim fondovima Caib Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 2  >>
Rješenje o odobrenju društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. iz Zagreba osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom HI-balanced, otvoreni investicijski fond
Narodne novine; godina 2002., broj 12  >>
Rješenje o odobrenju društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. iz Zagreba osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom HI-growth, otvoreni investicijski fond
Narodne novine; godina 2002., broj 12  >>
Rješenje o odobrenju društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. iz Zagreba osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom HI-conservative, otvoreni investicijski fond
Narodne novine; godina 2002., broj 12  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Euro-Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 14  >>
Rješenje o povlačenju dionica zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d. Dalbank Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 165  >>
Rješenje o odobrenju za poslovanje društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 18  >>
Rješenje o odobrenju izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d. Dalbank Investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 165  >>
Rješenje o odobrenju nastavka djelovanja Dom fonda obiteljskog i poslovnog ulaganja, privatizacijskom investicijskom fondu d.d. kao zatvorenog investicijskog fonda d.d., iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Rješenje o odobrenju Pravila uvrštenja u Kotaciju I IF i Kotaciju MF za zatvorene investicijske fondove Zagrebačkoj burzi d.d., iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 36  >>
Rješenje o odobrenju nastavka djelovanja Slavonskom privatizacijskom investicijskom fondu d.d. iz Osijeka, kao Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d. iz Osijeka
Narodne novine; godina 2002., broj 44  >>
Rješenje o odobrenju za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom ICF Equiti otvoreni investicijski fond, društvu za upravljanje investicijskim fondovima Euro Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 44  >>
Rješenje o odobrenju konačnog obračuna troškova upravljanja i povlačenje preostalih sredstava sa računa jamstvenog pologa u iznosu od 763.840,01 kn društvu I.C.F. – Invest d.o.o. za Dom Fond obiteljskog i poslovnog ulaganja d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 55  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda OZ Balanced TT Investu d.o.o., iz Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 107  >>
Rješenje o doobrenju za nastavak djelovanja Središnjeg nacionalng fonda, privatizacijskog investicijskog fonda d.d. kao zatvorenog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 17  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja CIIOF-10 otvorenim investicijskim fondom Hypo Alpe Adria Investu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 126  >>
Rješenje o zabrani raspolaganja sa 14.890 dionica izdavatelja Expandia fond ZIF d.d. Zagreb za Alexandera Hrkača, Josipa Kraša 5, Darda
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju upravljanja zatvorenim investicijskim fondom Pleter d.d., Anina ulica 2, Varaždin za Global Invest d.o.o., Petra Krešimira IV. 12, Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju upravljanja zatvorenim investicijskim fondom Breza d.d., Anina ulica 2, Varaždin za Global Invest d.o.o., Petra Krešimira IV. 12, Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o postupanju sukladno Rješenju Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klase: UP/I-450-08/03-02/42 za Global Invest d.o.o., Petra Krešimira IV. 12, Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HI-cash otvorenim investicijskim fondom za Hypo Alpe Adria Invest d.d., Trpinjska 9, Zagreb
Narodne novine; godina 2003., broj 123  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OZ-cash otvorenim investicijskim fondom za TT Invest d.d., Kneza Mislava 3, Split
Narodne novine; godina 2003., broj 123  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje fondovima Euro invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 1  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hypo Alpe Adria-Bank d.d. u svezi obavljanja poslova depozitne banke Pleter ZIF d.d., Varaždin za Global Invest d.o.o., Petra Krešimira IV 12, Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 123  >>
Rješenje o odobrenju za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Bonds društvu Raiffeisen Invest d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2002., broj 55  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja CIIOF-3 otvorenim investicijskim fondom Hypo Alpe Adria Investu d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 126  >>
Rješenje kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Ksaver 200, Zagreb, izvršenje prijenosa 14.890 dionica izdavatelja Expandia fond ZIF d.d. na teret računa vrijednosnih papira 77240-DF/0 vlasnika Alexandera Hrkača iz Darde
Narodne novine; godina 2003., broj 127  >>
Rješenje o odobrenju dodatnog roka za ispunjenje obveze iz t. 2. Rješenja, klasa: UP/I-450-08/03-02/157, urbroj: 567-02/03-6 od 26. lipnja 2003. Global investu d.o.o. iz Varaždina
Narodne novine; godina 2003., broj 142  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen active Raiffeisen investu d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 145  >>
Rješenje o odobrenju poslovanja ICAM d.o.o. društvu za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba
Narodne novine; godina 2003., broj 153  >>
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom OZ FX Mix TT Investu d.o.o. iz Splita
Narodne novine; godina 2003., broj 160  >>
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hypo Alpe Adria-Bank d.d. u svezi obavljanja poslova depozitne banke Breza-invest ZIF d.d., Varaždin za Global Invest d.o.o., Petra Krešimira IV 12, Varaždin
Narodne novine; godina 2003., broj 123  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 20. 1. 2021.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga