POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Devizno poslovanje
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljana platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Narodne novine; godina 2005., broj 70  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
Narodne novine; godina 2004., broj 189  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci
Narodne novine; godina 2004., broj 176  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci
Narodne novine; godina 2004., broj 176  >>
Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)
Narodne novine; godina 2004., broj 162  >>
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama
Narodne novine; godina 2004., broj 85  >>
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Izmjena Upute za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2004., broj 55  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2004., broj 51  >>
Izmjena Upute za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2004., broj 11  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2004., broj 8  >>
Zakon o deviznom poslovanju
Narodne novine; godina 2003., broj 96  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci
Narodne novine; godina 2005., broj 122  >>
Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o prestanku važenja Odluke o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2005., broj 34  >>
Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2005., broj 34  >>
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2005., broj 34  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Narodne novine; godina 2005., broj 8  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
Narodne novine; godina 2006., broj 124  >>
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci
Narodne novine; godina 2006., broj 124  >>
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Narodne novine; godina 2006., broj 104  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira
Narodne novine; godina 2006., broj 69  >>
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima
Narodne novine; godina 2006., broj 54  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci
Narodne novine; godina 2006., broj 54  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Narodne novine; godina 2005., broj 140  >>
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole
Narodne novine; godina 2000., broj 89  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o dopuni Odluke o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Izmjena Upute za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2003., broj 152  >>
Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Narodne novine; godina 2003., broj 150  >>
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s komunikacijskim uslugama
Narodne novine; godina 2003., broj 150  >>
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem
Narodne novine; godina 2003., broj 150  >>
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s međunarodnim prijevozom
Narodne novine; godina 2003., broj 150  >>
Ispravak Odluke o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona
Narodne novine; godina 2003., broj 149  >>
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>
Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>
Odluka o dopuni Odluke o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u inozemstvu
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
Narodne novine; godina 1998., broj 36  >>
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>
Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom
Narodne novine; godina 2003., broj 145  >>
Ispravak Odluke o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih računa štednih uloga rezidenata u banci
Narodne novine; godina 2003., broj 138  >>
Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Narodne novine; godina 2003., broj 115  >>
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijalnih vrijednosnih papira
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine s osnove pomoći i poklona
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih uloga rezidenata u banci
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
Narodne novine; godina 2003., broj 111  >>
Odluka o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 146  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga