USLUGA IZRADE POSLOVNIH PLANOVA ZA PODUZETNIKE

Poslovni plan nije neki proizvoljni sastavak, već
poslovni plan ima točno određeni sadržaj i izgled.
Pripremili smo Vam jedan primjer poslovnog plana,
kako bi stekli predodžbu o izgledu poslovnog plana.

Primjeri poslovnog plana POGLEDAJTE PRIMJER POSLOVNOG PLANA Poslovni plan primjer

Primjer poslovnog plana

Nakon što ste pogledali primjer poslovnog plana,
vratite se putem ovog linka na stranicu sa uputama za narudžbu.

Datum zadnjeg ažuriranja: 29.9.2020.Imate dobru poslovnu ideju, ali malo vlastitog kapitala? Potreban Vam je kredit kod banke ili bi htjeli iskorititi neka poticajna sredstva, ali nekako ne uspijevate ispričati svoje ideje bankarskim jezikom?
Ako se nalazite u takvoj situaciji, ono što trebate je; dobro izrađen poslovni plan.

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje i mjera koje su potrebne za realizaciju posla. Osim toga sadrži procjenu potrebnih ljudskih i financijskih resursa i pregled očekivanih prihoda kako bi se pravilno procijenila isplativost investicije.

Poslovni plan je važan temelj za poduzetnika, kao i sredstvo komunikacije sa privatnim ili javnim investitorima kao što su banke, privatni investitori, poslovni savjetnici i potencijalni poslovni partneri.

Izrada poslovnog plana pruža niz prednosti, od kojih su neke:
- pomaže uvjeriti druge osobe o valjanosti planiranog projekta,
- ako netko ima razvijen poslovni plan, može se pretpostaviti da se intenzivno bavi s projektom,
- ulaganje vremena u izradu plana govori i da postoje ozbiljne namjere za provedbu projekta,
- pruža priliku za nadzor poslovnog uspjeha i alternative za moguća odstupanja,
- prilikom izrade poslovnog plana, autor je prisiljen razmišljati logično i sustavno,
- lako se može uočiti da li poduzetnik ima potrebna znanja za vođenje poslova,
- loš plan, ozbiljna odstupanja ili nepostojeći plan su najčešći uzroci za neuspjeh,
- dobar plan omogućuje bolju procjenu rizika unutar same tvrtke ili na tržištu,
- rizici se ne mogu isključiti ali pažljivim planiranjem mogu se ublažiti negativni utjecaji,
- što je vaš poslovni plan bolje razrađen i očekivani uspjeh vašeg pothvata je izvjesniji...

Poslovni plan je dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u buduće poslove, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima na tržištu te da se smanji stupanj rizika, vremena i troškova. Što smo bolje predvidjeli buduće poslovne događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće. Poslovni plan je važan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline. Izrada poslovnog plana traži i vrijeme i novac, ali se to višestruko vraća jer poslovni plan Vam pomaže u kvalitetnijem sagledavanju poslovnih prilika.

Niste sigurni imate li dovoljno stručnih znanja za samostalnu izradu poslovnog plana? Čini vam se previše zahtjevno i komplicirano? Obratite se za pomoć našim stručnjacima koji su za to specijalizirani i imaju bogato iskustvo u izradi poslovnih planova. Nudimo vam mogućnost kompletne izrade poslovnog plana koji uključuje i sve potrebne analize tržišta, ili mogućnost za samostalnu izradu poslovnih planova po našim uputama i pripremljenim obrascima (npr. u Microsoft Excelu).

Investicijski projekt ili poslovni plan, nije samo puka formalnost, već je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothvata, može se uvidjeti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje. Dakle, poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava.
Praksa je pokazala da je nemoguće sve unaprijed predvidjeti. No, to nije razlog da sve treba prepustiti slučaju. Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.
Iako se planovi najčešće izrađuju za potrebe banaka pri izdavanju poduzetničkih kredita, poslovni plan je najbitniji za samog poduzetnika, pošto se ispravnim korištenjem metodologije izrada poslovnog plana pomaže poduzetniku razraditi ideju, a ujedno se provjerava izvedivost i isplativost poslovnih zamisli.

Poslovni plan mora biti temeljen na načelima da je lako čitljiv i razumljiv, da je orijentiran prema tržištu, da sadrži procjenu utjecaja konkurencije, te da objektivno sagledava sve moguće troškove i prihode.

Prednosti poslovnog plana su i to što kvalitetan poslovni plan osigurava smjernice poslovne aktivnosti za ispunjavanje postavljenih ciljeva, motivira zaposlene, koordinira aktivnosti nižih organizacijskih cjelina i pomaže menadžmentu u ispunjavanju poslovnih ciljeva.

U procesu izrade poslovnog plana, imate i priliku promišljati i analizirati hoćete li se baviti prodajom, servisiranjem, proizvodnjom, distribucijom, koja će biti vaša grana poslovanja, koje proizvode ili usluge ćete nuditi, koju ćete dodatnu vrijednost stvarati, tko će biti vaši kupci, kako vidite svoju poziciju na tržištu, koga vidite kao svoju konkurenciju, zašto bi kupci to što nudite kupili baš od vas...

Poslovni plan pretvara vruće ideje u hladne brojke i daje Vam jasan odgovor: krenuti ili ne u određeni posao. Ako ideja ne štima na papiru, neće ni na tržištu. S druge strane, ako je poslovni plan dobar, Vaše šanse za uspjeh su znatno veće jer ste kroz poslovni plan objektivno sagledali sve aspekte.

Poslovni plan je putokaz u budućnost i bez obzira na to koliko je on točan, njegova najveća snaga leži u pokušaju predviđanja budućih poslovnih događaja. Predviđanjem budućih događaja razmišljamo o posljedicama, ali i načinima kako ih maksimalno iskoristiti (ako su pozitivni) ili izbjeći (ako su negativni). Napisan poslovni plan sa nekoliko mogućih scenarija budućnosti naše tvrtke daje nam veće izglede da tu budućnost i dočekamo. Uvijek je bolje imati već pripremljena rješenja, nego biti nepripremljen.

Nedostatak planiranja redovito znači neuspjeh

Američka poslovica kaže; "If you fail to plan, you plan to fail", odnosno, nedostatak planiranja redovito znači neuspjeh. Mnogi poduzetnici smatraju kako je za uspjeh dovoljno imati isplativu ideju i marljivo raditi. Međutim, bez poslovnog planiranja njihov rad uglavnom se može svesti na trošenje resursa i vremena bez pravog usmjerenja, što u krajnjem slučaju može nanijeti veliku štetu razvoju poslovanja.

Da biste osigurali preduvjete za uspjeh vaše poduzetničke ideje, nužno je sastaviti poslovni plan. To je dokument koji detaljno razrađuje poduzetničku ideju i daje preciznu procjenu budućeg poslovnog i financijskog razvoja tvrtke tijekom određenog razdoblja. Osim toga, poslovni plan sadrži i analizu bitnih čimbenika poslovanja i razvoja, te daje cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao. Drugim riječima, to je konkretna analiza poduzetničke ideje, opisuje što se namjerava raditi, gdje, kako i kad, te kakvi se poslovni rezultati očekuju. Također predviđa moguće probleme i alternativna rješenja.

Dobar poslovni plan smanjuje rizik ulaganja i povećava izglede za uspjeh, stoga je nužan za poduzetnika koji treba što detaljnije provjeriti svoju poduzetničku ideju.

Poslovni je plan među obaveznom dokumentacijom koju je potrebno predati banci prilikom podnošenja zahtjeva za kreditiranje poduzetničkog pothvata. Iako smo u toj situaciji skloni uljepšati stvarnost, od iznimne je važnosti da elementi plana budu što realniji. Svaki poduzetnik mora imati na umu da u objektivnom poslovnom planu lako uočavamo probleme prije nego što se pojave u stvarnosti.

Terminologija

Poslovni plan, investicijski projekt, poslovni program, investicijski program, biznis elaborat, investicijski elaborat, studija isplativosti, investicijske studije, studije izvodljivosti, plan poslovanja...
To su samo neki od naziva i izraza sa kojima se možemo sresti u praksi, pa se postavlja pitanje koji je naziv ispravan, odnosno, postoje li razlike između npr. poslovnog plana i investicijskog projekta.
Investicija je ekonomski termin koji označava ulaganje novčanih sredstava u neki posao, pa i u tom kontekstu opet dolazimo do toga da je investicijski plan zapravo poslovni plan. Ako pogledamo stručnu literaturu, možemo naći da se najčešće koriste termini poslovni plan i investicijski projekt, pri čemu se ne nalazi neka posebna razlika u stvarnom sadržaju. U praksi je eventualno primjetna razlika jedino u tom smislu, da se kod manjih poslovnih pothvata češće koristi izraz poslovni plan, a kod većih poslovnih pothvata češće se može čuti izraz investicijski projekt. Neke čvrste granice nema, ne postoji neki propis koji bi odredio točnu razliku. Također je primjetno, da npr. različite banke traže različiti sadržaj tog plana odnosno projekta. Svatko ima svoj pristup, kako u praksi, tako i u stručnoj literaturi, no ipak, kao neki standardni sadržaj mahom je prihvaćena metodologija HBOR-a kao najkompletniji sadržaj, dok se često za manje zahtjevne poslovne pothvate prihvaćaju i poslovni planovi sa nešto pojednostavljenim sadržajem.
Kao zaključak proizlazi da je bitnije obratiti pozornost na sadržaj koji se traži nego kako se naziva sam dokument. Poslovni planovi koje mi izrađujemo obuhvaćaju kompletni sadržaj tako da se ti poslovni planovi mogu smatrati i investicijskim projektima (po preporučenom sadržaju HBOR-a).


Primjeri poslovnog plana PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA / INVESTICIJSKOG PROJEKTA

1
1.1.
1.2.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

5

6

7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

10
10.1
10.2
10.3

11

12
PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI
Podaci o investitoru
Podaci o investiciji

ANALIZA TRŽIŠTA
Procjena ponude i konkurencije
Tržište pružanja usluga
Tržište nabave
Marketing

STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIH
3.1 Analiza potrebnih kadrova
3.2 Proračun godišnjih bruto plaća

TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja

LOKACIJA

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

EKONOMSKO - FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok projekta – prognoza likvidnosti
Ekonomski tok projekta
Projekcija bilance

EKONOMSKO – TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA
Statička ocjena efikasnosti projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda interne stope rentabilnosti

ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
Prag rentabilnosti projekta
Analiza osjetljivosti projekta pri padu razine prodajnih cijena
Analiza osjetljivosti projekta pri rastu troškova poslovanja

ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

PRILOZI / DOKUMENTACIJA


Primjer poslovnog plana - Besplatni pregled

Link za opširnije informacije o izradi poslovnih planova   Poslovni planovi i projekti

Datum zadnjeg ažuriranja: 29.9.2020.