POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3850

Na temelju članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98, 45/99, 54/05 i 40/07) ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR
 

1. UVODNE ODREDBE
 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra (u daljnjem tekstu registar), način upisa u registar, oblik, sadržaj i način popunjavanja prijave za upis, uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja registarskih podataka, te sadržaj obrazaca i šifriranih oznaka kao sastavnih dijelova ovoga Pravilnika.

 

Članak 2.

 

Na upis u registar, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Sudskog poslovnika.

 

2. OBLIK REGISTRA
 

Članak 3.

 

Glavna knjiga registra vodi se usporedo na papiru i u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: glavna knjiga), a sastoji se od registarskih uložaka u koje se upisuju podaci o svakom pojedinom subjektu upisa za kojeg je upis u registar propisan zakonom.

Svaki registarski uložak obilježava se matičnim brojem subjekta upisa (MBS) i poslovnim brojem pod kojim je u upisniku sudskog registra Tt upisana prijava za upis osnivanja. Registarski ulošci glavne knjige vode se za svaki subjekt upisa odvojeno.

 

Članak 4.

 

Zbirka isprava registra (u daljnjem tekstu: zbirka isprava) vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku, a obilježava se na način propisan člankom 3. stavkom 2.ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.

 

Glavna knjiga i zbirka isprava u elektroničkom obliku vode se kao jedinstvena baza podataka za Republiku Hrvatsku.

Podaci upisani u glavnoj knjizi dnevno se unose u jedinstvenu bazu podataka iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 6.

 

Podaci u jedinstvenoj bazi podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika upisuju se i čuvaju uporabom kodova za znakove utvrđenih međunarodnom normom UTF-8.

Mjesto i način čuvanja parice glavne knjige u elektroničkom obliku propisuje posebnim podzakonskim aktom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

3. REGISTARSKI ULOŠCI

 

Članak 7.

 

Za svaki subjekt upisa vodi se zbirka isprava s MBS subjekta upisa na papiru ili elektroničkom obliku.

Zbirka isprava u elektroničkom obliku istovjetna je zbirci isprava na papiru.

Zbirka isprava za svaki subjekt upisa uspostavlja se zasnivanjem omota zbirke isprava s MBS subjekta upisa koji se upisuje u desnom gornjem kutu. U lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a u sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa.

U omot zbirke isprava ulažu se:

a) predmeti Tt

b) predmeti R3 (kojim se dostavljaju isprave za zbirku isprava)

c) omot registarskog uloška

d) omot obavijesti o članovima društva

e) omot registarskog poduloška podružnice.

f) omot financijskih izvješća

g) omot nejavno

Omot zbirke isprava vođene na papiru predstavlja preklopni karton veličine B3, u koji se kronološkim redom ulažu spisi.

Upisnik Tt i upisnik R3 vođeni u elektroničkom obliku međusobno se povezuju radi ostvarivanja načela potpunosti.

 

Članak 8.

 

U omot registarskog uloška osnivača podružnice ulaže se omot registarskog poduloška podružnice.

Omot registarskog poduloška podružnice vođene na papiru je preklopljeni karton veličine A3.

U omot registarskog uloška osnivača podružnice ulaže se omot registarskog poduloška podružnice koji je preklopljeni karton veličine A3.

Na omot iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, s time da se u desnom gornjem kutu stavlja MBS osnivača i podbroj te podružnice. Omot registarskog uloška podružnice kod registarskog suda sjedišta podružnice označava se s MBS osnivača i podbrojem te podružnice.

 

Članak 9.

 

Registarski ulošci glavne knjige vođene na papiru, kao i podulošci podružnica kojima je sjedište osnivača na području drugog registarskog suda, odlažu se na police po redoslijedu MBS.

 

4. ZBIRKA ISPRAVA

 

Članak 10.

 

Za svaki subjekt upisa u posebnom omotu i pod istim MBS pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi se zbirka isprava na papiru ili u elektroničkom obliku koja sadrži prijavu za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke registarskog suda, te sve ostale dokaze za koje je propisano odlaganje u zbirku isprava. Dokazi se u zbirku isprava ulažu i slažu po redoslijedu navedenom u prijavi, odnosno po redoslijedu primitka.

 

Članak 11.

 

Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava popisuju se kronološkim redom uložene isprave i uloženi spisi s oznakom Tt i naznakom upisa koji je izvršen u glavnoj knjizi.

 

Članak 12.

 

U isti omot zbirke isprava ulažu se odvojeno isprave koje se mogu razgledati i prepisivati i za koje se može tražiti izvadak bez navođenja pravnog interesa od isprava koje sadrže podatke za čiji uvid je potrebno dokazati postojanje pravnog interesa, a koje se ulažu u tanji omot s oznakom »nejavno«.

Osim isprava iz stavka 1. ovog članka u tanji omot s oznakom »nejavno« odlažu se i isprave, odnosno akti koji se odnose na upravljanje postupkom, te isprave koje su priložene uz zahtjev za upis koji je odbačen, povučen ili odbijen.

Zbirka isprava sudskog registra na papiru koja nije preslikana u elektronički oblik čuva se trajno.

 

5. MATIČNI BROJ SUBJEKTA UPISA

 

Članak 13.

 

Matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa dodjeljuje elektroničkim putem registarski sud donošenjem rješenja o upisu.

Nakon donošenja rješenja o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, stečajna masa brisanog dužnika se vodi pod MBS koji je tom subjektu dodijeljen prilikom osnivanja.

Jednom dodijeljeni MBS subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa.

Jednom subjektu upisa ne smije se dodijeliti više MBS.

 

Članak 14.

 

MBS sastoji se od: - dvoznamenkastoga broja registarskog suda kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, - šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te - jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registarskog suda određuje se abecednim redom naziva trgovačkog suda od 01 do13. Tekući broj određuje registarski sud subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom »Modula 11,10 - redni broj postupka 6«, utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.

 

Članak 15.

 

Podružnica se označava s MBS svog osnivača i svojim podbrojem.

Podbroj podružnice je troznamenkasti redni broj kojeg registarski sud dodjeljuje podružnici rješenjem o upisu osnivanja podružnice, po redoslijedu upisa podružnica kod registarskog suda osnivača, počevši od 001.

Pri označavanju podružnice, na omotu zbirke isprava, na omotu registarskog poduloška i na ispravama koje izdaje registarski sud, podbroj se od MBS odvaja crticom bez razmaka.

Glavnoj podružnici inozemnog osnivača dodjeljuje se MBS na način propisan člankom 13. ovoga Pravilnika.

Svaka sljedeća podružnica istog inozemnog osnivača označava se s MBS glavne podružnice i dodjeljuje joj se podbroj na način propisan stavkom 2. ovoga članka, počevši od 002.

 

6. PRIJAVA ZA UPIS

 

Članak 16.

 

Prijava na obrascu PO i prilozi na papiru podnose se u dovoljnom broju primjeraka.

Jedan primjerak prijave ostaje u registarskom sudu. Drugi primjerak prijave podnesene u pisarnici suda, registarski sud vraća predlagatelju, s time da se u desnom gornjem kutu ovjerava prijemnom štambiljom suda s datumom primitka u pisarnici, te se upisuje poslovni broj pod kojim se ta prijava upisuje u upisnik sudskog registra Tt. Obrazac prijave za upis PO je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 17.

 

Prijave s prilozima mogu se dostaviti nadležnom registarskom sudu i elektroničkim putem od javnih bilježnika ili osoba ovlaštenih posebnim propisima.

Javni bilježnici ili osobe ovlaštene posebnim propisima moraju osigurati tehničke preduvjete za elektroničko prosljeđivanje prijave s prilozima.

 

7. SADRŽAJ PRIJAVE

 

Članak 18.

 

Prijava sadrži naziv »prijava za upis u sudski registar«, naziv trgovačkog suda kojem se podnosi, ime i prezime ili tvrtku, odnosno naziv predlagatelja, prebivalište ili sjedište predlagatelja, tvrtku ili naziv i sjedište subjekta upisa, ako je različito od predlagatelja, predmet prijave, popis priloga koji se prilaže, te potpise ovlaštenih osoba.

Istovjetnost podnositelja prijave prilikom ovjere potpisa ili rukoznaka potvrđuje javni bilježnik stavljanjem potvrde na obrascu prijave PO ispod potpisa ili rukoznaka podnositelja prijave.

U prijavi za upis navodi se MBS, ako prijava sadrži zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar, za upis brisanja ili upis podružnice. U predmetu prijave navodi se, da se prijava odnosi na osnivanje, promjenu ili brisanje podataka ili prestanak subjekta upisa. Uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, prijava sadrži i zahtjev za upis s podacima propisanim zakonom. Ovi podaci upisuju se redoslijedom propisanim člankom 19. ovoga Pravilnika, a u skladu s posebnim zakonima.

 

Članak 19.

 

U prijavi se obvezno navode podaci propisani zakonom, i to sljedećim redoslijedom i nazivljem:

1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, naznaka stranog jezika s prijevodom tvrtke ili skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik, i to nazivom »tvrtka/naziv, skraćena tvrtka/naziv«,

2. sjedište, adresa,

3. predmet poslovanja – djelatnosti,

4. članovi društva osoba s ovlastima u zastupanju, članovi ili osnivači ustanova, jedini član društva s ograničenom odgovornošću i dioničkog društva, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište osobe, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave odnosno porezni broj, a za stranca i država koja ju je izdala, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i porezni broj ili odgovarajući podaci za strane pravne osobe, i to s nazivom »članovi/osnivači«,

5. komanditori – ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za stranca i država koja ju je izdala, za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i porezni broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i visina ugovorenog i uplaćenog uloga svakog komanditora, i to pod nazivom »članovi društva-komanditori«,

6. predsjednik i članovi uprave odnosno direktori društva kapitala, gospodarskog interesnog udruženja, europskog gospodarskog interesnog udruženja, europskog društva SE i kreditnih unija, uprava zadruga i saveza zadruga, likvidator s načinom zastupanja, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala, za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i porezni broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i to nazivom »članovi uprave/likvidatori«,

7. privremeni stečajni upravitelj, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj i to nazivom »privremeni stečajni upravitelj«

8. stečajni upravitelj, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj i to nazivom »stečajni upravitelj«

9. glavni izvršni direktor, izvršni direktori i njihovi zamjenici, s načinom zastupanja, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala i to nazivom »izvršni direktori«,

10. predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi upravnog odbora, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »upravni odbor«,

11. predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi nadzornog odbora, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »nadzorni odbor«,

12. zastupnici, osobe ovlaštene na zastupanje prema posebnim propisima, s načinom zastupanja, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »zastupnici«,

13. prokuristi, vrsta prokure, opseg ovlasti iz prokure, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osob­ne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »prokuristi«,

14. iznos temeljnog kapitala, iznos za koji su izdane dionice te ukupni iznos uplate za izdane dionice, odnosno preuzete uloge, i u čemu su dionice, odnosno ulozi uplaćeni ili ukupni iznos članskih uloga, i to nazivom »temeljni kapital/ukupni iznos članskih uloga,

15. pravni odnosi:

a) pravno ustrojbeni oblik te datum odluke o preoblikovanju i novi pravno ustrojbeni oblik,

b) datum usvajanja osnivačkog akta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju ili drugog akta) na temelju kojeg se vrši upis, te datum, oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjene tog akta s navođenjem tijela ili osoba koji su ga donijeli, i to nazivom »temeljni akt«,

c) datum usvajanja statuta, pravila te datum, oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjene tog akta s navođenjem tijela ili osoba koji se ga donijeli, i to nazivom »statut«,

d) ako je subjekt upisa osnovan na određeno vrijeme, vrijeme trajanja subjekta, i to nazivom »trajanje«,

e) promjene temeljnog kapitala, i to nazivom  »promjene temeljnog kapitala«

f) zaključenje, promjene i prestanka poduzetničkih ugovora, i to nazivom »poduzetnički ugovor«,

g) priključenje i prestanak priključenja, i to nazivom »priključenje«,

h) statusne promjene: pripajanje, spajanje, vrsta podjele te datum odluke o statusnoj promjeni, i to nazivom »statusne promjene«,

i) odluke stečajnog suda kao i ostale odluke suda koje se upisuju po službenoj dužnosti, i to nazivom »odluke suda«,

j) datum i vrsta razloga za prestanak, i to nazivom »razlozi za prestanak«,

k) nastavljanje,

l) prestanak subjekta upisa,

m) ništavost društva,

n) nastavak osnivanja dioničkog društva,

o) prijenos dionica manjinskih dioničara,

p) dan predaje potpune financijske isprave, uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaje

r) dan predaje izvješća o stanju društva

16. podaci o podružnicama:

a) tvrtka ili naziv, sjedište, adresa osnivača podružnice,

b) tvrtka ili naziv, podbroj MBS podružnice,

c) sjedište i adresa podružnice,

d) djelatnost i predmet poslovanja podružnice,

e) osobe koje u podružnici zastupaju osnivača, način zastupanja, ime i prezime s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala,

f) ime i prezime s datumom rođenja, prebivalište prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu s brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave odnosno poreznim brojem, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom osoba koje u podružnici zastupaju osnivača,

17. podaci o podružnici inozemnog osnivača:

a) tvrtka ili naziv osnivača,

b) sjedište i naznaku registra osnivača,

c) predmet poslovanja osnivača,

d) pravni oblik

e) iznos temeljnog kapitala osnivača

f) tvrtka ili naziv, podbroj MBS podružnice,

g) sjedište i adresa podružnice,

h) djelatnost i predmet poslovanja podružnice,

i) osobe koje u podružnici zastupaju osnivača, način zastupanja, ime i prezime s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, odnosno porezni broj, a za strance i država koja ju je izdala,

j) ime i prezime s datumom rođenja, prebivalište prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu s brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave odnosno poreznim brojem, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom osoba koje u podružnici zastupaju osnivača,

18. podaci o zadrugama,

19. tvrtka, sjedište, adresa i predmet poslovanja trgovca pojedinca, i to nazivom »podaci o trgovcu pojedincu«,

20. ostali podaci o subjektu upisa,

21. zabilježbe.

Podaci koji čine sadržaj zahtjeva za upis navode se uporabom izraza iz šifrarnika iz ovog Pravilnika.

 

Članak 20.

 

Prijava i prilozi na papiru ispisuju se pisaćim strojem ili pisačem na bijelom neprozirnom papiru veličine A4, samo s jedne strane, s lijevom marginom od najmanje 3 cm, te ostalim marginama od najmanje 2 cm, tako da je u gornjem desnom kutu prve stranice prazan prostor veličine najmanje 10x5 cm za potrebe ovjere i upisivanja drugih službenih podataka od strane registarskog suda.

Prijava i prilozi uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, prekucavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici, te mora biti kvalitetnog i uredno čitljivog otiska pisaćega stroja ili pisača.

 

Članak 21.

 

Elektronička prijava može biti zaprimljena u sudski registar iz drugih informacijskih sustava od osoba koje je ministar nadležan za poslove pravosuđa ovlastio za slanje elektroničke prijave u sudski registar.

Sustavima iz stavka 1 ovog članka pristupaju javni bilježnici ili osobe ovlaštene posebnim propisima.

Uvjeti i načini ostvarivanja elektroničke komunikacije sudskog registra i drugih informacijskih sustava propisuju se posebnim aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

 

Članak 22.

 

Naznaka kojom se pobliže obilježava tvrtka ili naziv subjekta upisa upisuje se u prijavu na isti način kako je napisana u ispravi o osnivanju bez navodnih znakova, a preostali tekst tvrtke ili naziva upisuje se malim slovima, s time da se preostali tekst i pravno ustrojbeni oblik subjekta upisa unosi malim slovima punim riječima ili kraticom (primjerice: d. d.).

Odredba stavka 1. ovoga članka važi i za skraćenu tvrtku ili naziv.

Tekst tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisućudvadesetičetri(1024) znaka, a skraćene tvrtke ili naziva najviše petstodvanaest(512) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisućudvadesetičetri(1024) znaka, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše petstodvanaest(512) znakova.

 

6. UPIS I PROVEDBA UPISA U REGISTAR

 

Članak 23.

 

Sudski savjetnik ili drugi ovlašteni sudski službenik pregledava prijavu i priložene dokaze, te izrađuje nacrt rješenja o upisu u registar s prilogom (u daljnjem tekstu: rješenje o upisu) ili nacrt zaključka.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio rješenja o upisu i sadrži podatke redoslijedom propisanim člankom 19. ovog Pravilnika.

 

Članak 24.

 

Sudski savjetnici ili drugi ovlašteni sudski službenici prije podnošenja spisa registarskom sucu ispituju sadržaj prijave i priloga, zahtjeva priopćenja i drugih podnesaka predlagatelja, drugih sudionika postupka, sudova i tijela te odluke registarskog suda, je su li u upisnike ili pomoćne evidencije valjalo upisani svi podaci, a ako se radi o zahtjevu za promjenu upisanih podataka, usporedit će sadržaj prijave sa upisanim podacima u glavnoj knjizi.

Sudski savjetnici ili drugi ovlašteni sudski službenici koji su određeni za vođenje postupka pripremaju i nacrte odluka suda, prijave i priloge zajedno sa nacrtom odluka dostavljaju sucu uz novo ustrojeni ili prethodni spis.

Kada sudac utvrdi da se s registarskim podnescima nije propisano postupalo u prijamnoj pisarnici, naredit će da se poduzmu propuštene radnje. U skladu s time postupit će kada uz prijavu i priloge nije dostavljen registarski spis potreban za rješavanje registarskog predmeta.

Kada sudac utvrdi da registarski sud nije nadležan za postupanje po prijavi za upis, naložit će savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da izradi nacrt rješenja kojim će se sud oglasiti nenadležnim.

Nalog da se prijava i prilozi dostave nadležnom registarskom sudu sudac će dati savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku nakon što utvrdi da je rješenje kojim se oglasio nenadležnim pravomoćno.

 

Članak 25.

 

Nalozi i naredbe registarskog suca moraju sadržavati jasne upute koje se odnose na postupanje sa spisom, na naloge sudionicima postupka da u određenom roku otklone ili dopune nedostatke u prijavi ili dokazima, odnosno da pribave odgovarajuće dokaze te druge naloge glede upravljanja postupka.

Postupak usuglašavanja rješenja s podacima upisanim u registar i ispravak rješenja o upisu provodi se po pravilima iz članka 58 Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.),

Sudac će ocijeniti treba li sadržaj ispravaka javno objaviti te će u skladu s time izdati naloge ovlaštenim sudskim službenicima.

 

Članak 26.

 

Kada se u skladu sa Zakonom provode upisi po službenoj dužnosti sudac će, nakon pregledavanja zahtjeva ovlaštenih osoba ili tijela te odluka sudova ili drugih ovlaštenih tijela, utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za upis po službenoj dužnosti, pa će u skladu s time naložit će provedbu upisa točno određenog sadržaja.

Ako su u postupku upisa potrebna očitovanja subjekta upisa ili se subjektu upisa izriču nalozi glede određenog postupanja, odnosno poduzimanja radnji prije donošenja odluka, sudac će sudskim savjetnicima ili ovlaštenim sudskim službenicima odrediti rokove provedbe, te druge naloge glede upravljanja sa spisom.

Kada sudac utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za upis po službenoj dužnosti naložit će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku izradu nacrta rješenja, u kojem će navesti razloge zbog kojih nema osnova za upis po službenoj dužnosti, odnosno zbog kojih se postupak upisa obustavlja.

 

Članak 27.

 

Kada sudac utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, sudac daje nalog, da se predlagatelj u određenom roku zaključkom pozove radi ispravljanja ili dopune.

 

Članak 28.

 

Nakon što pregleda prijavu, dokaze uz prijavu i nacrt rješenja, te utvrdi osnovanost upisa, sudac ručno potpisuje rješenje o upisu.

Kada odluči da je upis izvršen donošenjem rješenja, sudac istodobno s potpisom rješenja iz stavka 1. ovoga članka elektronički potpisuje upis u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku i daje nalog za daljnje postupanje sa spisom.

Kada odluči da se upis u registar provede nakon pravomoćnosti rješenja o upisu, sudac elektronički potpisuje upis u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku odmah po utvrđivanju pravomoćnosti tog rješenja i daje nalog za daljnje postupanje sa spisom.

 

Članak 29.

 

Spis i rješenje o upisu s nalogom za daljnje postupanje sa spisom predaje se sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku.

Sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik propisane isprave odlaže u zbirku isprava.

Rješenje o upisu dostavlja se bez odgode predlagatelju i drugim sudionicima, a sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik rješenje o upisu na papiru odlaže u zbirku isprava.

U slučaju iz stavka 3. članka 28. ovoga Pravilnika, sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik rješenje o upisu odlaže u zbirku isprava nakon pravomoćnosti.

Po nalogu suca sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik provodi i pretvaranje isprava koje se ulažu u zbirku isprava u elektronički oblik.

Nakon što provede radnje iz ovoga članka, sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik svojim potpisom i datumom potvrđuje izvršenje naloga za daljnje postupanje sa spisom.

 

Članak 30.

 

Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS, dodjeljuje se i redni broj upisa počevši od jedan kod prvog upisa u glavnu knjigu vođenu po odredbama ovoga Pravilnika.

Uz svaki upis u glavnu knjigu upisuje se i datum i vrijeme upisa, te broj registarskog suda prema šifrarniku trgovačkih sudova.

Redni broj upisa podružnice dodjeljuje se na način propisan stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 31.

 

U glavnu knjigu i upisnik sudskog registra Tt vođenih u elektroničkom obliku, umjesto teksta, podaci propisani zakonom i ovim Pravilnikom upisuju se uporabom šifri određenih za pojedini podatak.

 

Članak 32.

 

Osim registarskih podataka, registarski sud u elektroničkom obliku vodi i podatke koji se koriste u statističko-evidencijske svrhe, a mogu se, na poseban zahtjev staviti na raspolaganje osobama i tijelima propisanim člankom 17. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98, 45/99, 54/05 i 40/07).

 

Članak 33.

 

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra Tt u elektroničkom obliku koriste se šifrarnici, posebni propisi koji uređuju predmet poslovanja, standardi, norme, tehnički propisi i slično (u daljnjem tekstu: šifrarnik). Podaci iz šifrarnika utvrđuju se na hrvatskome jeziku, odnosno na izvornom jeziku latiničnim pismom, ako je podatak iz stranog jezika.

 

Članak 34.

 

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra Tt u elektroničkom obliku, koriste se sljedeći hrvatski i međunarodni standardi, norme, klasifikacije i šifrarnici:

1. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166Codes for representation of names of countries)

2. Oznake za predstavljanje valuta i novca (ISO 4217Codes for representation of currencies and funds)

3. Oznake za predstavljanje jezika (ISO 639 - Codes for representation of names of languages),

4. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđenih prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina,

5. Šifre i nazivi naselja u Republici Hrvatskoj utvrđenih od Državne geodetske uprave,

 

Članak 35.

 

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra Tt, u elektroničkom obliku koriste se šifrarnici koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Pomoćni šifrarnici se uređuju posebnim aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa te se mijenjaju odnosno dopunjuju u skladu s pozitivnim propisima i tehničkim unapređenjima.

 

Članak 36.

 

Svaki subjekt upisa podnosi registarskom sudu prijavu za upis pripajanja.

Kada se subjekt upisa pripaja drugom subjektu, čije je sjedište na području drugog registarskog suda, prijave za upis pripajanja pod­nose se registarskim sudovima kod kojih su upisani subjekti.

Registarski sud subjekta koji se pripaja donosi rješenje o upisu pripajanja, pripajanje upisuje u registar, primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu kod kojeg je upisan preuzimatelj (u daljnjem tekstu: registarski sud preuzimatelja) i upisuje zabilježbu u dio upisa »zabilježba«, da će pripajanje biti pravovaljano nakon što se upiše kod registarskog suda preuzimatelja.

Nakon što dobije primjerak rješenja o upisu pripajanja od registarskog suda kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja, registarski sud preuzimatelja donosi rješenje o upisu pripajanja, upisuje ga u registar i u dio upisa »zabilježba«, naznačuje naziv registarskog suda pripojenog subjekta i njegov MBS.

Registarski sud preuzimatelja dostavit će registarskom sudu pripojenog subjekta primjerak svog rješenja o obavljenom upisu pripajanja.

Nakon primitka rješenja iz stavka 3. ovoga članka, registarski sud u kojemu je upisan subjekt koji se pripaja upisat će, po službenoj dužnosti, u dio upisa »zabilježba« kada je pripajanje upisano kod registarskog suda preuzimatelja, izvršiti brisanje pripojenog društva i dostaviti zbirku isprava na papiru, bez omota registarskom sudu koji je proveo upis pripajanja.

 

Članak 37.

 

Kada se više subjekata upisa sa sjedištem na području različitih registarskih sudova spaja u novi subjekt koji se time osniva, rješenje o upisu subjekta koji nastaje spajanjem donosi registarski sud na čijem području je sjedište tog subjekta. Na upis spajanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 5. i 6. članka 36. ovoga Pravilnika.

 

Članak 38.

 

Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja, odnosno razdvajanja na nova ili društava koja već postoje, a sjedište novih društava ili društava koja već postoje, odnosno novih subjekata upisa ili subjekata upisa koji već postoje, su na području drugog registarskog suda (ili drugih registarskih sudova), prijava za upis podjele podnosi se registarskom sudu kod kojega je upisano društvo ili subjekt koji se dijeli.

Taj sud donosi rješenje o upisu podjele, podjelu upisuje u registar, a primjerak rješenja s prijavom i prilozima dostavlja registarskom sudu na čijem je području sjedište novog društva, odnosno subjekta upisa.

Pri upisu novog subjekta upisa zabilježit će se da je subjekt upisa osnovan odvajanjem ili razdvajanjem, uz naznaku naziva i registarskog uloška s MBS subjekta upisa koji se dijeli.

Registarski sud koji je donio rješenje o podjeli društva ili subjekta upisa razdvajanjem, brisat će se iz sudskog registra po službenoj dužnosti društvo koje se dijeli.

 

Članak 39.

 

Kada se zbog promjene sjedišta subjekta upisa mijenja registarski sud, registarski sud novog sjedišta će prije nego što donese rješenje o upisu promjene sjedišta uputiti zahtjev registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa, da mu dostavi zbirku isprava.

Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka registarski sud dosadašnjeg sjedišta dostavlja zbirku isprava bez omota.

Registarski sud novog sjedišta donosi rješenje o upisu promjene sjedišta s navođenjem istog MBS pod kojim je upisano osnivanje subjekta, te primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta.

Registarski sud dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa na zadržanom omotu zbirke isprava i na omotu registarskog uloška upisuje bilješku s nazivom registarskog suda novog sjedišta i ulaže rješenje o upisu promjene sjedišta u omot zbirke isprava.

 

Članak 40.

 

Registarski sud osnivača podružnice dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu i stavlja zabilježbu o nazivu registarskog suda sjedišta podružnice u dio upisa »zabilježba«. Registarski sud sjedišta podružnice dostavljene isprave iz stavka 1. ovoga članka vodi u registarskom ulošku glavne knjige vođene na papiru pod istim podbrojem MBS podružnice pod kojim je upisan kod registarskog suda osnivača podružnice.

 

7. BRISANJE I PROMJENA PODATAKA SUBJEKTA UPISA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

 

Članak 41.

 

U slučaju brisanja i promjene podataka subjekta upisa po službenoj dužnosti, sudac će nakon zaprimanja zahtjeva ovlaštene osobe ili tijela iz članka 63. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.), naložiti sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku izradu nacrta zaključka koji mora sadržavati poziv subjektu upisa da u određenom roku podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka i pravne posljedice ne postupanja po zaključku, kao i uputu o pravu očitovanja na zaključak u istom roku.

Kada sudac utvrdi da zahtjev za brisanje ili promjenu upisanih podataka nije osnovan naložit će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku izradu nacrta rješenja o odbijanju zahtjeva, a ako su razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa osnovani, naložit će izradu nacrta rješenja o obustavi postupka.

Ako sudac prihvati izrađeni nacrt rješenja potpisat će ga svojeručno i naložiti njegovu dostavu subjektu upisa i podnositelju zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva, odnosno rješenje o obustavi postupka brisanja i promjene podataka subjekta upisa savjetnik ili ovlašteni sudski službenik nakon pravomoćnosti, a po nalogu suca odlaže u zbirku isprava.

 

Članak 42.

 

Sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik izrađuje po nalogu suca rješenje o brisanju ili o promjeni podataka u registru zajedno s prilogom za upis u glavnu knjigu.

Bude li sudac prihvatio izrađeni nacrt rješenja i priloga rješenje će svojeručno potpisati. Spis i rješenje dostavit će ovlaštenom sudskom službeniku s nalogom za postupanje do pravomoćnosti rješenja.

Po pravomoćnosti rješenja ovlašteni sudski službenik dostavit će sucu spis i rješenje radi upisa u registar. Upis će postati pravovaljan kada sudac rješenje elektronički potpiše u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku.

 

8. UPIS PRESTANKA SUBJEKTA UPISA

 

Članak 43.

 

Kada sudac po službenoj dužnosti pokreće postupak upisa raz­loga za prestanak društva navedenih u članku 367. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 113/93, 34/99., 121/99., 52/00., 118/03. i 107/07.), naložit će sudskom savjetniku ili službeniku da izradi nacrt zaključka kojim se poziva subjekt upisa da u roku od 15 dana podnese prijavu, a ako ne postupi po prvom pozivu, sudac će naložiti izradu nacrta zaključka kojim se subjekt upisa ponovno poziva na podnošenje prijave u novom roku te će odrediti sadržaj upozorenja na pravne posljedice, ako subjekt upisa ne postupi po nalogu suda.

 

Članak 44.

 

Ako sudac utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa, naložit će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da izradi nacrt rješenja o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa.

Kada sudac prihvati nacrt rješenja iz stavka 1. ovog članka svojeručno će ga potpisati, a spis i rješenje će dostaviti ovlaštenom sudskom službeniku s nalogom za daljnje postupanje do pravomoćnosti rješenja.

Po pravomoćnosti toga rješenja sudac će rješenje elektronički potpisati u glavnoj knjizi registra u elektroničkom obliku.

 

Članak 45.

 

Ako sudac utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak subjekta upisa, naložit će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da izradi nacrt rješenja o obustavi postupka.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sudac svojeručno potpisuje, s nalogom savjetniku ili sudskom službeniku za daljnje postupanje sa spisom.

 

Članak 46.

 

Kada se upis obavlja temeljem odluka koje se po posebnom zakonu obvezno upisuje u sudski registar, sudac pregledava te odluke i sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku daje nalog za izradu nacrta odluke za upis.

 

Članak 47.

 

Po pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka, ako se ne radi o zaključenju stečajnog postupka na osnovI pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, sudski savjetnici ili ovlašteni sudski službenici pripremaju nacrte rješenje o brisanju subjekta s prilogom, koja sudac pregledava, a kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za upis brisanja subjekta upisa, rješenje istodobno svojeručno i elektronski potpisuje.

 

Članak 48.

 

Sudski savjetnici ili drugi ovlašteni sudski službenici izrađuju nacrte rješenja o pokretanju postupka brisanja subjekta upisa nakon zaključene likvidacije.

Po pravomoćnosti rješenje iz stavka 2.ovog članka sudac rješenje svojeručno potpisuje elektronički u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku i daje nalog za daljnje postupanje sa spisom.

 

Članak 49.

 

Po pravomoćnosti presude o prestanku subjekta upisa koja je dostavljena registru, sudski savjetnik ili drugi ovlašteni sudski službenik izrađuje nacrt rješenja o nastanku razloga za prestanak subjekta upisa.

Ako sudac utvrdi da je nacrt rješenja i priloga podoban za upis, istodobno ga svojeručno i elektronički potpisuje u glavnoj knjizi.

 

Članak 50.

 

Nakon pregleda zahtjeva za brisanje zaprimljenog od nadležnog tijela za porezne poslove ili ako utvrdi da subjekt upisa tri godine uzastopno ne postupa po zakonskoj obavezi predaje svojih financijskih isprava, niti isprave dostavlja registru u roku od 6 mjeseci nakon što je registarski sud objavio pokretanje postupka brisanja, a u tom roku nije ni učinio vjerojatnim da ima imovinu, sudac daje savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku naredbu da izradi nacrt odluke o pokretanju postupka brisanja i provedbu upisa brisanja subjekta upisa koji nema imovinu s točno određenim sadržajem razloga brisanja.

Ako subjekt upisa, u zakonskom roku, učini vjerojatnim da ima imovinu sudac daje sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku naredbu za izradu nacrta rješenja o obustavi postupka brisanja, koja sadrži i razloge obustave.

Postupak upisa brisanja obavljenog upisa ili likvidacije nad naknadno pronađenom imovinom provodi se po pravilima postupka u registarskim stvarima, odnosno pravilima izvanparničnog postupka.

 

9. POSTUPANJE REGISTARSKOG SUDA PO PRAVOMOĆNOJ PRESUDI KOJOM SE UTVRĐUJE NIŠTAVOST UPISA I TUŽBI ZA UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI DRUŠTVA
 

Članak 51.

 

Nakon što sudac utvrdi da je presuda kojom je utvrđena ništavost upisa pravomoćna, naložit će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku izradu nacrta rješenja o upisu brisanja.

Ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništavost upisa osnivanja subjekta, sudac će sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku naložiti izradu nacrta rješenja o upisu zabilježbe. Nakon što pregledom nacrta rješenja utvrdi da je sudski savjetnik ili ovlašteni sudski službenik pravilno sastavio rješenje o upisu ove zabilježbe sudac će naložiti zabilježbu ništavosti upisa osnivanja u registarskom ulošku subjekta upisa te će istodobno sa svojeručnim potpisom rješenja, zabilježbu i elektronički potpisati u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku i dati naredbu o dostavljanju tog rješenja subjektu upisa,radi otvaranja postupka likvidacije ili stavljanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

 

Članak 52.

 

Prije zabilježbe spora po tužbi za utvrđivanje ništavosti društva sudac će naložiti sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da u odgovarajućem sudskom upisniku provjeri je li dostavljena tužba podnesena i dati naredbu za izradu nacrta rješenja o upisu zabilježbe spora.

Ako je sud pravomoćno odbio tužbeni zahtjev za utvrđivanje ništavosti društva te ako društvo zahtjeva brisanje zabilježbe spora, sudac će naložiti sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da izradi nacrt rješenja o brisanju zabilježbe, a nakon pregleda nacrta rješenja, istodobno će s potpisom rješenja u glavnoj knjizi brisanje zabilježbe spora i elektronički potpisati.

Kada je donesena pravomoćna presuda kojom je utvrđeno da je društvo ništavo, sudac daje sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku naredbu za izradu nacrta rješenja o upisu ništavosti društva.

Upis se provodi u glavnoj knjizi u elektroničkom obliku na registarskom ulošku subjekta upisa.

 

Članak 53.

 

U glavnu knjigu upisuju se zabilježbe o zabranama, ograničenjima, privremenim mjerama, odluke stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama te o drugim podacima koji se odnose na subjekt upisa, postupak pred sudom ili drugim tijelima, u skladu sa zakonom. Uz podatak za koji je u glavnoj knjizi upisano brisanje upisuje se datum brisanja.

 

Članak 54.

 

U postupku upisa u registar mogu se uporabiti štambilji: 1. nalog za upis u registar, 2. bilješka o ovjeri, 3. upis brisanja subjekta, 4. otvaranje likvidacije, 5. otvaranje stečajnog postupka, 6. zaključenje likvidacije, 7. zaključenje stečajnog postupka i 8. druge štambilje za koje registarski sud ocijeni da se mogu rabiti u postupku upisa.

 

10. OBJAVA PODATAKA

 

Članak 55.

 

Registarski sud dostavlja, radi objave, »Narodnim novinama«, sadržaj upisanih podataka za svaki subjekt upisa, navodeći tvrtku ili naziv subjekta upisa, njegovo sjedište, MBS i datum upisa.

 

11. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA

 

Članak 56.

 

Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu na temelju kojeg je proveden upis u glavnoj knjizi upisuje se zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa »zabilježbe« po službenoj dužnosti. O odlukama višeg suda registarski sud upisuje zabilježbu u dio upisa »zabilježba«.

Datum pravomoćnosti upisuje se u registar bez odgađanja.

 

Članak 57.

 

Kada je podnesena žalba, registarski sud dostavlja drugostupanjskom sudu, žalbu, osporeno rješenje i dio zbirke isprava koji se odnosi na osporeni upis. Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi isprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava.

 

Članak 58.

 

Ako je drugostupanjski sud u svom rješenju odredio sadržaj upisa u registar, sudac daje nalog sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku da izradi nacrt rješenja opisu, a nakon što utvrdi da je nacrt rješenja u suglasju sa sadržajem upisa određenog u drugostupanjskom rješenju, istodobno s potpisom toga rješenja elektronički će potpisati upis u glavnu knjigu.

Sudac će naložiti brisanje provedenog upisa kada drugostupanjski sud svojom odlukom ukine rješenje prvostupanjskog suda i dati nalog za izradu novog nacrta rješenja.

 

12. UPISNICI I POMOĆNE EVIDENCIJE

 

Članak 59.

 

U upisnik sudskog registra Tt upisuju se zaprimljeni zahtjevi, priopćenja i drugi podnesci predlagatelja, drugih sudionika, osoba, sudova i tijela, te odluke registarskog suda.

U upisnik sudskog registra Tt upisuju se sljedeći podaci 1. poslovni broj, 2. MBS, ako postoji, 3. datum primitka, 4. predmet upisa 5. o predlagatelju, 6. o sudioniku, 7. o sucu ili sudskom savjet­niku ili ovlaštenom sudskom službeniku kojem je spis dodijeljen u rad, 8. o zaključku, 9. o ročištu, 10. o ustupanju predmeta, 11. o podnescima predlagatelja i drugih sudionika, 12. o primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga, 13. o nalogu za upis, 14. o zaprimljenim financijskim ispravama 15. o zaprimljenim popisima po članku 410. stavku 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima 16. o zaprimljenim izvješćima o stanju društva, 17. o rješenju: - o obustavi, - o upisu, - o povlačenju, - o odbacivanju, - o odbijanju, - o ispravku, 18. datum upisa, 19. o otpremi oglasa u »Narodne novine«, 20. o datumu objave 21. o otpremi odluke, 22. o žalbi, 23. o rješenju po žalbi: - odbijeno, - odbačeno, - ukinuto i vraćeno na ponovni postupak, - ukinuto i odbačena prijava, - preinačeno, 24. o drugim odlukama državnih tijela, 25. o tužbi za utvrđenje ništavosti društva, 26. o pravomoćnoj presudi povodom tužbe za utvrđenje ništavosti društva, 27. o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, 28. o nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine, 29. o pravomoćnosti rješenja o brisanju, 30. o datumu brisanja 31. primjedba, 32. ostalo.

 

Članak 60.

 

Osim upisnika iz članka 59. ovoga Pravilnika, registarski sud vodi i upisnik sudskog registra za razne predmete R3 u koji se upisuju podnesci, odnosno predmeti dostavljeni registarskom sudu, ako se ne odnose na upis konkretnog subjekta upisa u glavnu knjigu.

 

Članak 61.

 

Upisnici i pomoćne evidencije vode se u elektroničkom obliku.

 

13. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

 

Članak 62.

 

Registarski sud, uz potpis ovlaštenog sudskog službenika, izdaje ovjerene prijepise i preslike, izvatke, te potvrde o podacima upisanim u registru, uz naplatu.

Prijepisi i preslike iz zbirke isprava izdaju se na papiru u formatu A4.

 

Članak 63.

 

Potvrda o podacima iz registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registarskog suda, broj upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat suda i potpis suca ili ovlaštenog sudskog službenika.

 

Članak 64.

 

Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.

Uvid u zbirku isprava vođenu na papiru može se obaviti samo u prostorijama sudskog registra u prisutnosti ovlaštenog sudskog službenika.

Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja. Izvadak iz stavka 3. ovoga članka sadrži naznaku da se radi o povijesnom izvatku odnosno o izvatku na dan ili za određeno vremensko razdoblje.

 

Članak 65.

 

Izvadak sadrži: MBS, tvrtku ili naziv, skraćenu tvrtku ili naziv subjekta upisa sa sjedištem i adresom, upisane podatke (predmet poslovanja, članovi društva, uprava, nadzorni odbor, prokurist, temeljni kapital, pravni odnosi itd.) s rednim brojem upisa ispred svakog podatka i datumom kada je taj upis proveden.

Na kraju izvatka ispisuju se podaci o svim upisima počevši od rednog broja jedan (1) i to: a) redni broj upisa, b) poslovni broj iz upisnika sudskog registra Tt pod kojim je doneseno rješenje o upisu, c) datum upisa i d) naziv registarskog suda koji je proveo upis.

 

Članak 66.

 

Podaci iz registra ispisuju se na izvatku redoslijedom propisanim člankom 19. ovoga Pravilnika.

Ispred svakog podatka na izvatku navodi se redni broj upisa. Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake » #« ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se naznaka sljedećeg sadržaja: »Napomena: podaci označeni s » #« prestali su važiti.«.

 

Članak 67.

 

Izvadak, te ovjereni prijepis i preslika sadrže bilješku o ovjeri koja se stavlja štambiljom. Bilješka o ovjeri prijepisa i preslike sadrži: izreku o tome da je prijepis ili preslika istovjetna izvorniku, naziv registarskog suda, mjesto i datum izdavanja, broj upisnika pod kojim je prijepis ili preslika izdana, a bilješku uz pečat registarskog suda mora potpisati sudac ili ovlašteni sudski službenik.

Izvadak iz glavne knjige registra ovjerava se pečatom i potpisom suca odnosno ovlaštenog sudskog službenika.

 

Članak 68.

 

Javni bilježnik kojem su dostupni podaci u glavnoj knjizi ima iste ovlasti i obveze kao i ovlašteni sudski službenik.

Prijepise, preslike, izvatke i potvrde javni bilježnik ovjerava u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu.

 

14. DOSTUPNOST PODATAKA UPISANIH U REGISTRU

 

Članak 69.

 

Neprekidnost rada elektroničkog sustava registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka registra osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

 

Članak 70.

 

Jedinstvenu bazu iz članka 5. ovoga Pravilnika vodi predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Voditelj jedinstvene baze podataka sudskog registra dužan je na poseban zahtjev ovlaštenih osoba, pripremiti, odnosno omogućiti izvješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar, te o drugim pitanjima na temelju podataka iz registra, osim onih podataka koji se mogu uskratiti temeljem posebnih propisa.

 

Članak 71.

 

Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane održavanja, odnosno provjere rada sustava.

 

15. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA

 

Članak 72.

 

Mjere, sredstva i uvjeti osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz jedinstvene baze podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika i pomoćnih evidencija određuje podzakonskim aktom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

Članak 73.

 

Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i registarski sudovi dužni su provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka iz glavne knjige, zbirke isprava, upisnika i pomoćnih knjiga i evidencija u elektroničkom obliku te provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada elektroničkog sustava u skladu propisom iz članka 72. ovoga Pravilnika.

Svaki prijenos elektroničkim putem mora biti šifriran.

Javni bilježnici i osobe ovlaštene posebnim propisom pri prijenosu podataka moraju koristiti certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka u ili iz registra, s automatskim, višestupnim postupkom utvrđivanja autorizacije.

 

Članak 74.

 

Predsjednik trgovačkog suda određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu zaštite pristupa elektroničko-komunikacijskom sustavu za vođenje registra.

Mjere, uvjeti i sredstva zaštite smatraju se službenom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju predsjednik suda, suci, sudski savjetnici i sudski službenici.

 

16. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 75.

 

Subjekti upisa koji su upisani u sudskom registru i sudskom registru ustanova po dosadašnjim propisima, podnose prijavu za upis usklađenja u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika, ako zakonom nije drukčije propisano. Donošenjem rješenja o upisu usklađenja registarski sud dodjeljuje subjektu upisa MBS. Registarski sud prilikom upisa usklađenja upisuje i naziv dosadašnjeg registarskog suda zajedno s brojem dosadašnjeg registarskog uloška (RUL). Na omot dosadašnje zbirke isprava i dosadašnjeg registarskog uloška crvenom vodoravnom crtom precrtava se dosadašnji broj registarskog uloška (RUL) i ispod njega upisuje MBS. Dosadašnja zbirka isprava i dosadašnji registarski uložak ulažu se zajedno sa svojim omotima u novoosnovanu zbirku isprava i novoosnovani registarski uložak glavne knjige vođene u pisanom obliku, a odgovarajući podaci o ulaganju dosadašnje zbirke isprava i dosadašnjeg registarskog uloška upisuju se u popis na unutarnjim stranicama omota.

 

Članak 76.

 

Prilikom upisa usklađenja subjekata upisa iz članka 636. i 637. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93), registarski sud neće uz prijavu za upis usklađenja zatražiti isprave iz članka 187. stavka 2. točke 1. o preuzimanju dionica i točki 2., 3., 4., 6. i 7., te članka 394. stavka 5. točaka 3., 4., 5. i 8. istoga Zakona, ako su odgovarajuće isprave prilikom upisa osnivanja bile podnesene sudu. Prijavu za upis usklađenja ovjerava javni bilježnik. Uz prijavu za upis pretvorbe i pretvorbom nastalog trgovačkog društva prilažu se isprave prema odredbi stavka 1. ovoga članka i odluka o pretvorbi, suglasnost Hrvatskog fonda za privatizaciju na odluku o pretvorbi ili potvrda Hrvatskog fonda za privatizaciju, ako se radi o subjektu upisa čija je vrijednost do 5.000.000,00 DEM obračunata u kunama po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, te dokaz o izvršenoj pretvorbi. Prijavu za upis pretvorbe ovjerava javni bilježnik.

 

Članak 77.

 

Podaci upisani u sudskom registru ustanova prenijet će se u glavnu knjigu iz ovoga Pravilnika.

1. redni broj:

2. MBS:

3. datum primitka:

4. zahtjev:

5. predlagatelj:

6. sudionik:

7. sudac ili sudski savjetnik:

8. ročište:

9. zaključak:

10. ustupanje predmeta:

11. primljen ispravak ili dopuna:

12. nalog za upis:

13. rješenje: -o obustavi: - o upisu: - o povlačenju: - o odbacivanju: - o odbijanju: - o ispravku:

14. otprema za oglas:

15. žalba:

16. datum upisa:

17. rješenje po žalbi: - odbačeno: - odbijeno: - ukinuto i vraćeno na ponovni postupak: - ukinuta i odbačena prijava: - preinačeno:

18. presuda kojom je utvrđena ništavnost upisa:

19. ostalo:

Na prijenos podataka iz stavaka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o upisu u glavnu knjigu.

 

Članak 78.

 

Preslike cjelovitih isprava i podataka, koji su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Narod­ne novine« broj 111/93.), a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS-om, mogu se po prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje, pretvoriti u elektronički oblik.

Troškove pretvaranja isprava u elektronički oblik snosi predlagatelj.

Odluku o visini troškova pretvaranja isprava u elektronički oblik donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

Članak 79.

 

Isprave i podaci čija se pohrana traži i na nekom od službenih jezika Europske unije moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača.

Trošak prevođenja snosi predlagatelj upisa.

Ispravama na hrvatskom jeziku mogu se priložiti ovjereni prijevodi isprava na nekom od službenih jezika Europske zajednice.

U glavnoj knjizi registra naznačit će se da postoji prijevod.

 

Članak 80.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine« broj 10/05., 101/96., 62/98., 123/02. i 94/05.).

 

Članak 81.

 

Elektronička komunikacija javnih bilježnika i drugih osoba ovlaštenih posebnim propisima s registrom i elektronička zbirka isprava osigurat će se do 1. siječnja 2009.

 

Članak 82.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 15 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa:740-13/06-01/06

Urbroj: 514-03-04-01-07-3

Zagreb, 18. prosinca 2007.

Ministrica pravosuđa

Ana Lovrin, v. r.

 

Napomena: prilozi i dodaci ispušteni su u ovom info pregledu

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica - Video upute - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Cyber - Berlin - London - Extra - Avon

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga