Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

2963

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVAHŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

Proglašavam Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o., kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3697/2

Zagreb, 20. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVAHŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

 

Članak 1.

Trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. podijelit će se na četiri društva s ograničenom odgovornošću za poslovna područja:

1. upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture,

2. prijevoz putnika,

3. prijevoz tereta,

4. vuču vlakova.

Posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovat će se društvo s ograničenom odgovornošću čiji će jedini član biti Repub­lika Hrvatska na koje će tom Odlukom Vlada Republike Hrvatske prenijeti poslovne udjele koje će Republika Hrvatska steći u trgovačkim društvima iz stavka 1. ovoga članka prema odredbi članka 3. ovoga Zakona.

 

Članak 2.

Radi provođenja odredbi članka 1. ovoga Zakona, Vlada Repub­like Hrvatske će do 1. lipnja 2006., na prijedlog ministara mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: ministar), donijeti Odluku kojom će odrediti koja imovina (nepokretne i pokretne stvari, poslovni udjeli, prava i novac) trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom upisa u sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona postaje imovinom tih društava.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se popis zemljišta, objekata i uređaja koji čine željezničku infrastrukturu i opće su dobro u javnoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i ne postaju imovina trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona.

Željezničku infrastrukturu iz stavka 2. ovoga članka danom upisa u Sudski registar preuzima u posjed na korištenje i na upravljanje trgovačko društvo osnovano za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture koje će ugovorom s Vladom Republike Hrvatske urediti međusobna prava i obveze iz članka 18. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.).

Izuzetno od odredbe stavka 2., odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovne zgrade koje će se dati na zajedničko korištenje trgovačkim društvima iz članka 1. ovoga Zakona, koja će ugovorom urediti pitanja u svezi s korištenjem poslovnih zgrada koje su im dane na zajedničko korištenje.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se, koji radnici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom brisanja tog Društva iz Sudskog registra postaju radnici trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, a koji postaju radnici trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.

 

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovih društava koji će činiti temeljne uloge koje će preuzeti Republika Hrvatska.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se predmet poslovanja ovih trgovačkih društava, njihova tijela i način njihova imenovanja.

 

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovoga društva, predmet njegovog poslovanja, njegova tijela i način njihova imenovanja.

 

Članak 5.

Odlukama iz članka 3. i 4. ovoga Zakona odredit će se način ostvarivanja prava Republike Hrvatske u skupštini trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona i način ostvarivanja interesa Republike Hrvatske putem prava toga trgovačkog društva u skupštinama trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukama iz članka 3. i 4. ovoga Zakona bit će priložene izjave o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. te trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, te određena osoba koja će u ime i za račun Republike Hrvatske usvojiti i potpisati izjave o osnivanju ovih trgovačkih društava i poduzeti druge potrebne radnje radi provođenja ovih odluka.

 

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog ministra, korištenje i upravljanje nekim dijelom željezničke infrastrukture iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona izuzeti iz posjeda trgovačkog društva osnovanog za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture i dati ga nekoj drugoj domaćoj ili inozemnoj pravnoj osobi pod uvjetima iz članka 33. Zakona o željeznici.

 

Članak 7.

Danom upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona brisat će se iz Sudskog registra upis trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.

Trgovačka društva iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona pravni su sljednici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze, osim obveza iz članka 42. stavka 3. Zakona o željeznici.

 

Članak 8.

Do dana upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona, trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. obavljat će poslove upravljanja željezničkom infrastrukturom i prijevozne usluge u željezničkom prometu bez obveze da ishodi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 1. Zakona o željeznici.

Trgovačka društva iz članka 1. ovoga Zakona obvezna su u roku od 90 dana od dana upisa u Sudski registar ishoditi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 2. Zakona o željeznici, a do isteka toga roka će obavljati poslove iz svoje djelatnosti kao da imaju te dozvole.

 

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odred­be članka 42. stavka 1., 2. i 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.).

 

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 341-01/05-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga